• Vragen en antwoorden GGZ

  SGGZ, functiemix en cliëntgebonden tijd

  Bij de berekening van de tarieven voor de JGGZ heeft het NSDMH gebruik gemaakt van gegevens zoals die door aanbieders zijn aangeleverd. In het document Functiemix en cliëntgebonden tijd is een berekening opgenomen van de gemiddelde functiemix en het gemiddeld aantal uren zoals die door het NSDMH zijn gebruikt.

  De gebruikte gegevens zijn aangeleverd door zorgaanbieders waarvan de gezamenlijke budgetafspraken ruim 80% omvatten van het regionale budget voor de SGGZ.

 • Werksessies / Bijeenkomst GGZ

  20 juli 2017: bijeenkomst GGZ (13.30 – 15.30 uur).
  PROCEDURE
  notulen (incl. presentatie in de bijlage).
  LET OP: reactietermijn staat genoemd in de procedure.
  Diensten en onderbouwing tarieven.
  Berekening tarieven JGGZ.

  22 juni 2017: notulen 4e -financiële- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).

  9 mei 2017: notulen 3e -financiële- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).

  2 mei 2017: notulen 2e -inhoudelijke- werksessie GGZ.

  25 april 2017: notulen 1e -inhoudelijke- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).

 • Werksessies / Bijeenkomst EED

  20 juli 2017: bijeenkomst EED (16.00 – 17.00 uur).
  PROCEDURE
  notulen (incl. presentatie in de bijlage).
  LET OP: reactietermijn staat genoemd in de procedure.
  Diensten en onderbouwing tarieven.
  Berekening tarieven EED.

  19 mei 2017: notulen (incl. presentatie in de bijlage) 2e werksessie kwaliteitsborging en innovatie EED.

  12 mei 2017: notulen (incl. presentatie in de bijlage) 1e werksessie productdefinitie en kostenprijselementen.

 • Werksessies / Bijeenkomst behandeling Jeugdhulp (JenO / LVB)

  20 juli 2017: werksessie JenO en LVB (10.00 – 12.00 uur).
  PROCEDURE
  notulen (incl. presentatie in de bijlage).
  LET OP: reactietermijn staat genoemd in de procedure.
  Diensten en onderbouwing tarieven jeugdhulp behandeling.
  Berekening tarieven behandeling.

  22 juni 2017: presentatie (terugkoppeling en analyse aangeleverde kostenprijzen) 4e -financiële- werksessie JenO en LVB.

  9 mei 2017: concept notulen (incl. presentatie in de bijlage) 3e -financiële- werksessie JenO en LVB.

  2 mei 2017: concept notulen (incl. diensten en presentatie in de bijlagen) 2e -inhoudelijke- werksessie JenO en LVB.

  25 april 2017: notulen (incl. presentatie in de bijlage) 1e -inhoudelijke- werksessie JenO en LVB.

 • Werksessies Medisch Specialistisch/ADHD-zorg

  6 juni 2017: notulen volgen.

  23 mei 2017: notulen (incl. presentatie in de bijlage).

 • Werksessie Generalistische Basis GGZ

  24 mei 2017: notulen (incl. presentatie in de bijlage)