Deelnemers

Leden van de Fysieke Overlegtafel Wmo 2019:

 • Boba Levensloopbegeleiding B.V.
 • Eleos, Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg
 • Fundis
 • Ipse de Bruggen WMO B.V.
 • KernKracht (clientvertegenwoordiger)
 • Larazorg
 • Parnassia Groep B.V.
 • Stichting Abrona
 • Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist
 • Stichting ASVZ
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Gemiva-SVG Groep
 • Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Stichting Keramiekatelier De Zwaan
 • Stichting Kwintes
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • Stichting Zorgbeheer De Zellingen
 • Stichting Zorgpartners Midden-Holland
 • Tzorg B.V.
 • Zorgboeren Zuid Holland

Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina