Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen NSDMH en RWO?

Het NSDMH is het netwerk dat bestaat uit de gemeenten in de regio en alle zorgaanbieders met wie een overeenkomst gesloten is voor Jeugdhulp en Wmo. De afdeling Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO) is de afdeling van de gemeenten Gouda die namens de gemeenten in Midden-Holland de contractering en het contractmanagement en –beheer uitvoert.

Hoe kom ik in contact met RWO?

Er zijn twee manieren om in contact te komen met de RWO: met het contactformulier of met een e-mail bericht. Wij zijn uitsluitend per e-mail of via de website bereikbaar. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Hoe kan ik als nieuwe zorgaanbieder een contract sluiten?

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een contract voor jeugdhulp of Wmo in de regio Midden-Holland, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen met uw contact- en bedrijfsgegevens naar nsdmh@gouda.nl. Zie ook de website van het NSDMH www.nsdmh.nl. Hier vindt u meer informatie over contractering.

Welke tarieven worden gehanteerd?

De omschrijving van de diensten, de bijbehorende codes en tarieven vindt u terug in de bijlage 2B van de Deelovereenkomst.

Hoe kan ik een contract beëindigen?

In de Basisovereenkomst en in de Deelovereenkomst is opgenomen hoe u de overeenkomst eenzijdig kunt beëindigen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden zoals het zorgvuldig overdragen van cliënten. Deze voorwaarden kunt u terugvinden in de Deelovereenkomst.

Is onderaanneming toegestaan?

Ja, u kunt als zorgaanbieder werken met een constructie van onderaanneming. Dit werkt als volgt:

Meld dat u het voornemen heeft bent om een onderaannemer in te schakelen bij de afdeling RDS. Geef door aan welke onderaannemer u zorg overdraagt en om welk deel van de zorg het gaat (expertise, volume, aantal cliënten).

Afhankelijk van het type zorg zal de RWO u benaderen over welke gegevens verder nodig zijn t.b.v. de beoordeling van de aanvraag. Na schriftelijke goedkeuring door de afdeling RDS kan de onderaannemer aan de slag. U blijft in uw rol van hoofdaannemer volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract.

Ik heb een budgetplafond. Wat betekent dat?

Dat betekent dat u in de gaten moet houden of u verwacht dat u op basis van de door u te leveren diensten het budgetplafond in een jaar dreigt te overschrijden. U bent verplicht dit te melden.

Het budgetplafond is een instrument om zicht te krijgen en grip te houden op de omvang van de zorg. Het is geen afspraak over of recht op gegarandeerde omzet. Het markeert een grens waarover wij – gemeente en uw organisatie als contractspartijen – afspraken met elkaar maken. En dat zijn de volgende:

Als u voorziet dat u het budgetplafond in dit jaar gaat bereiken, dan bent u verplicht contact op te nemen met ‘de gemeente’, in dit geval uw contractmanager. Dan vindt er een gesprek plaats waarbij we afspraken vastleggen over hoe hiermee om te gaan. Als u zich niet houdt aan deze afspraken, wordt productie boven dit budgetplafond niet vergoed.

Als u uw budgetplafond heeft gemeld en daarover afspraken heeft gemaakt kan de gemeente van geval tot geval een afweging maken om daarna alsnog diensten aan u toe te kennen. Als de gemeente daartoe besluit, worden de facturen/declaraties betaald. Voorheen was hier een aparte procedure ‘budget buiten plafond’ voor. Deze is echter afgeschaft om het administratieve proces te vereenvoudigen.

Let op, dit is slechts een toelichting. Lees vooral de contractvoorwaarden uit de door u ondertekende bijlage 2 bij de deelovereenkomst hierop na.

Wat is een Fysieke Overlegtafel? Kan ik mij daarvoor aanmelden?

Een Fysieke Overlegtafel is een periodiek georganiseerde bijeenkomst. Partijen uit het zorgveld en gemeenten gaan hier met elkaar in gesprek. De dialoog gaat over wijzigingen in de deelovereenkomsten naar aanleiding van relevante ontwikkelingen. Wij werken met een vaste groep gesprekpartners. U kunt zich niet aanmelden voor deelname aan de Fysieke Overlegtafel. Wel is het mogelijk om het inkoop- en transformatieproces via de Digitale Tafel te volgen.

Wat is een Digitale Tafel?

Deze website vervult de rol van Digitale Tafel. Via dit platform kunt u actief deelnemen aan het proces van contractering en transformatie.
Denk hierbij aan:

  • aanmelden voor contractering;
  • stukken lezen;
  • voorstellen doen;
  • signalen afgeven.
Wat is Bestuurlijk Aanbesteden?

Bestuurlijk Aanbesteden is de gehanteerde inkoopmethodiek. Bij de organisatie van zorg en ondersteuning besteden wij ruim aandacht aan de samenwerking met het zorgveld.

Wat zijn de contactgegevens van de verschillende vrijwillige vervoerders per gemeente?

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan of maak gebruik van het contactformulier. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht. Let op: een inhoudelijke reactie op een aanmelding voor contractering vraagt gemiddeld vier weken.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>