• Update Planning Open House trajecten Jeugd & Wmo 2025

  24 mei 2024

  Beste zorgaanbieders,

  Naar aanleiding van vragen In de Nota van Inlichtingen is besloten om de inkooptrajecten Open House Jeugd & Wmo 2025 enkele weken te pauzeren.
  De aard van de vragen en potentiële antwoorden ligt dermate complex en met elkaar verbonden, dat wij dit zorgvuldig willen onderzoeken om een reëel en gedegen antwoord te geven op de vragen. Dit vraagt meer tijd dan wij hadden voorzien, mede omdat we verwachten dat hiervoor bestuurlijk afstemming nodig is.
  Om deze reden is besloten de inkooptrajecten Open House enkele weken te pauzeren in afwachting van bestuurlijke besluitvorming.

  De inschrijfdatum is voor nu uitgesteld naar 12 september 2024. Wij houden u via Mercell op de hoogte van ontwikkelingen. Op dit moment doen wij geen verdere mededelingen.

  De aanbestedingen Hoog specialistisch en Wonen Wmo volgen de normale planning.

  Met vriendelijke groet,
  Inkoopteam Jeugd & Wmo 2025

 • Start inkooptrajecten

  16 februari 2024

  Beste zorgaanbieder,

  De inkooptrajecten Jeugd en Wmo voor de Regio Midden-Holland zijn gestart! U kunt in de tabel de betreffende trajecten vinden.

  U kunt zich nog inschrijven voor de startbijeenkomsten. Zie hiervoor het vorige bericht.

  Het aanmaken van een account bij Mercell kan gratis.

  Jeugd:
  Hoog Specialistisch https://s2c.mercell.com/today/71217
  Ambulant https://s2c.mercell.com/today/69013
  Wonen Jeugd & jongvolwassenen https://s2c.mercell.com/today/72072
  Dagbesteding https://s2c.mercell.com/today/71933
  Wmo:
  Ambulant https://s2c.mercell.com/today/71404
  Wonen https://s2c.mercell.com/today/72252
  Dagbesteding & logeren https://s2c.mercell.com/today/72056
  Hulp bij huishouden https://s2c.mercell.com/today/72070

  Vragen over de inkooptrajecten kunt u via de vragenmodule in Mercell stellen.

  Wij wensen u veel succes!

  Project Inkoop Jeugd & Wmo 2025

  Regio Midden-Holland

 • Update Inkoop Jeugd en Wmo 2025

  7 februari 2024

  Beste aanbieder,

  De inkooptrajecten 2025 voor de Jeugd en Wmo regio Midden-Holland worden 15 februari 2024 gepubliceerd. Dit is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doen wij via www.mercell.com. De links naar de inkooptrajecten publiceren wij ook op www.nsdmh.nl.

  Wanneer u interesse heeft in deelname aan één of meerdere van deze inkooptrajecten, nodigen wij u uit voor de betreffende (digitale) startbijeenkomst(en).

  In de startbijeenkomst lichten wij de procedure toe, de belangrijkste veranderingen, wat er van u verwacht wordt en geven wij nuttige tips om de aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen. Via Mercell kunt u vóór de bijeenkomst al de contracten, productomschrijvingen, tarieven en andere nuttige documenten inzien.

  Tijdens de startbijeenkomst mogen wij niet ingaan op inhoudelijke vragen over deze documenten: deze kunt u stellen via Mercell.

  Open House: donderdag 22 februari 2024 van 15:30-16:30 uur.

  Webinar

  Dit betreft de contracten

  • Ambulant Jeugd
  • Ambulant Wmo
  • Dagbesteding Jeugd
  • Dagbesteding Wmo
  • Wonen Jeugd en jongvolwassenen
  • Hulp bij huishouding

  Inschrijven kan via de link: Inschrijving Startbijeenkomst Webinar Open House

  Aanbesteding Hoog Specialistisch: dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 – 12:00 uur

  Locatie: Huis van de Stad, Gouda

  Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

  Dit betreft de producten

  • Jeugd-ggz Crisis Behandeling
  • Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf
  • Ambulante Crisishulp
  • Behandelgroep verblijf Crisis
  • marathon/ ambulant team jeugdzorgplus
  • Behandeling verblijf
  • Behandeling verblijf 3 milieuvoorziening
  • Hoog-specialistische GGZ
  • Jeugd-ggz verblijf licht
  • Jeugd-ggz verblijf zwaar
  • Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)
  • Geïntegreerde specialistische GGZ
  • Groepsbehandeling Plus
  • complexe casusregie
  • Trajectprijs inVerbinding
  • consultatie

  Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Hoog Specialistisch

  Aanbesteding Wonen Wmo: dinsdag 20 februari van 13:30 – 15:30 uur

  Locatie: Huis van de Stad, Gouda

  Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

  Dit betreft de producten

  • Overbruggingszorg BW bij crisis
  • Tijdelijk Verblijf Gewoon Thuis
  • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht regulier
  • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht Intensief
  • Beschut Wonen
  • Gewoon thuis
  • Gewoon thuis intensief

  Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Wonen Wmo

  Wij hopen u te zien tijdens de startbijeenkomst en wensen u vast veel succes met uw inschrijving!

  Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of andere algemene vragen met betrekking tot deze inkoop? U kunt ons bereiken op inkoopjeugdwmo@gouda.nl.

  Namens het projectteam Inkoop Jeugd en Wmo 2025

  Niek Blonk

  Inkoper

 • Marktconsultatie parameters tarief inkoop Jeugd & Wmo 2025 (Mercell)

  24 november 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Afgelopen dinsdag 21 november 2023 is de marktconsultatie Productenboek Jeugd & Wmo 2025 gesloten.
  Dank aan alle aanbieders die de marktconsultatie hebben ingevuld, dit helpt de RWO met de voorbereiding van de inkoopprocedures.

  Graag willen wij u ook meenemen in de, in concept opgestelde, parameters tarief per contract – per product.
  RWO biedt u middels een marktconsultatie de mogelijkheid mee te lezen en mee te denken. En hoort graag wat volgens u aandachtspunten zijn.

  Deze Marktconsultatie “Parameters inkoop Jeugd & Wmo 2025” is op 22 november gepubliceerd op Mercell.
  Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie vinden op het Platform van Mercell.
  https://s2c.mercell.com/today/60515

  RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

  U heeft tot 5 december 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

  Met vriendelijke groet,

  Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025
  Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

 • Update Marktconsultatie Jeugd en Wmo 2025

  14 november 2023

  Beste zorgaanbieders,

  De Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025 is gepubliceerd op Mercell. Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie Jeugd & Wmo vinden op het Platform van Mercell. Bij de vragen zijn ook de bijlages toegevoegd. U kunt het antwoordformulier productenboek uploaden bij de betreffende vraag en de antwoorden op de algemene vragen in de antwoordblokken zetten.

  U heeft tot 21 november 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

  https://s2c.mercell.com/today/59325

  Met vriendelijke groet,

  Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025