• Marktconsultatie parameters tarief inkoop Jeugd & Wmo 2025 (Mercell)

  24 november 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Afgelopen dinsdag 21 november 2023 is de marktconsultatie Productenboek Jeugd & Wmo 2025 gesloten.
  Dank aan alle aanbieders die de marktconsultatie hebben ingevuld, dit helpt de RWO met de voorbereiding van de inkoopprocedures.

  Graag willen wij u ook meenemen in de, in concept opgestelde, parameters tarief per contract – per product.
  RWO biedt u middels een marktconsultatie de mogelijkheid mee te lezen en mee te denken. En hoort graag wat volgens u aandachtspunten zijn.

  Deze Marktconsultatie “Parameters inkoop Jeugd & Wmo 2025” is op 22 november gepubliceerd op Mercell.
  Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie vinden op het Platform van Mercell.
  https://s2c.mercell.com/today/60515

  RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

  U heeft tot 5 december 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

  Met vriendelijke groet,

  Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025
  Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

 • Update Marktconsultatie Jeugd en Wmo 2025

  14 november 2023

  Beste zorgaanbieders,

  De Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025 is gepubliceerd op Mercell. Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie Jeugd & Wmo vinden op het Platform van Mercell. Bij de vragen zijn ook de bijlages toegevoegd. U kunt het antwoordformulier productenboek uploaden bij de betreffende vraag en de antwoorden op de algemene vragen in de antwoordblokken zetten.

  U heeft tot 21 november 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

  https://s2c.mercell.com/today/59325

  Met vriendelijke groet,

  Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

 • Terugkijken webinar voorgenomen Inkoop Jeugd en Wmo 2025

  9 november 2023

  Op 26 oktober heeft RWO een webinar gehouden om zorgaanbieders en andere geïnteresseerden te informeren over de – voorgenomen – inkoop Jeugdzorg en Wmo 2025.

  U kunt deze webinar en de presentatie hier terugzien.  De Vraag& Antwoorden zijn tevens als bijlage toegevoegd.

  Alle informatie in deze sessie is onder voorbehoud van besluitvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  Met vriendelijke groet,

  Charlotte van Aken

  Projectleider Inkoop Jeugd & Wmo 2025

 • Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025

  8 november 2023

  Beste zorgaanbieders,

  De afgelopen maanden is door de Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO) hard gewerkt ter voorbereiding van de diverse inkooptrajecten en aan het concept productenboek Jeugd & Wmo.

  Met deze Markconsultatie Jeugd & Wmo stellen we het Concept Productenboek voor zoals we die nu beschikbaar hebben en stellen we een aantal (algemene) vragen aan u als (potentiele) aanbieder.

  Dit biedt een goede kans voor u om mee te lezen en mee te denken. En voor de RWO om te horen waar aandachtspunten zitten en welke veranderingen gewenst zijn.

  De marktconsultatie wordt gepubliceerd op Mercell. In verband met een storing van Mercell, is het op dit moment niet mogelijk om de marktconsultatie te publiceren.

  Om die reden stelt RWO onderstaande documenten alvast ter beschikking, zodat u de documenten al kunt doornemen.

  De volgende documenten zijn toegevoegd:

  Zodra de marktconsultatie op Mercell gepubliceerd is vragen wij u het antwoordformulier te uploaden via Mercell.

  In het marktconsultatiedocument staan ook  algemene vragen. Ook hier vragen wij u om alvast over na te denken, zodat u uw antwoorden na publicatie in Mercell kunt toevoegen in de antwoordenblokken.

  Let op: U dient een account te hebben bij Mercell om de Marktconsultatie in te zien en de vragen te beantwoorden.

  RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure.  Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

  Met vriendelijke groet,

  Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

  Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

 • Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

  11 september 2023

  Beste zorgaanbieder,

  Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

  In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

  Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

  Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
  Regio Midden Holland
  donderdag 26 oktober van 13-15 uur

  https://events.teams.microsoft.com/event/7510bc57-4e08-420b-9ec1-234b7de1bee1@20129e9e-7073-4933-aa41-1cc668b3b374

  Ik kijk uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

  Met vriendelijke groet,

  Petra Verkerk – Derksen
  Programmadirecteur Regionale Werkorganisatie sociaal domein