• Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland – Nederlands Autisme Register

  27 mei 2024

  Beste zorgaanbieders,

  De NSDMH heeft kennis genomen van het onlangs verschenen rapport met betrekking tot de ABA-behandeling aan mensen met autisme. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd, naar aanleiding van de (toenemende) kritiek op deze methode en het aantal klachten dat is binnengekomen bij de LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs).
  Het onderzoek geeft geen inhoudelijke conclusies en/of aanbevelingen omtrent de ABA-methodiek. Wel zijn er zorgen ontstaan over de behandelmethode in de regio. Daarom kunnen (ouders/verzorgers van) cliënten die deze zorg krijgen, door de gemeenten uit de regio Midden-Holland worden benaderd én gevraagd worden naar hun ervaringen met deze behandelmethode. Deze input wordt meegenomen in het al dan niet overnemen van de aanbevelingen die gedaan zullen worden vanuit het Ministerie van VWS. Zij komen nog met een inhoudelijke reactie op het rapport.

  Zorgaanbieder de Driestroom en Op Weg Jeugdhulp hebben zelf een reactie gegeven op het onderzoek. De reactie van de Driestroom kunt u vinden op de website van de Driestroom en de reactie van Op Weg Jeugdhulp vindt u in de bijlage.

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland

 • Update Inkoop Jeugd en Wmo 2025

  7 februari 2024

  Beste aanbieder,

  De inkooptrajecten 2025 voor de Jeugd en Wmo regio Midden-Holland worden 15 februari 2024 gepubliceerd. Dit is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doen wij via www.mercell.com. De links naar de inkooptrajecten publiceren wij ook op www.nsdmh.nl.

  Wanneer u interesse heeft in deelname aan één of meerdere van deze inkooptrajecten, nodigen wij u uit voor de betreffende (digitale) startbijeenkomst(en).

  In de startbijeenkomst lichten wij de procedure toe, de belangrijkste veranderingen, wat er van u verwacht wordt en geven wij nuttige tips om de aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen. Via Mercell kunt u vóór de bijeenkomst al de contracten, productomschrijvingen, tarieven en andere nuttige documenten inzien.

  Tijdens de startbijeenkomst mogen wij niet ingaan op inhoudelijke vragen over deze documenten: deze kunt u stellen via Mercell.

  Open House: donderdag 22 februari 2024 van 15:30-16:30 uur.

  Webinar

  Dit betreft de contracten

  • Ambulant Jeugd
  • Ambulant Wmo
  • Dagbesteding Jeugd
  • Dagbesteding Wmo
  • Wonen Jeugd en jongvolwassenen
  • Hulp bij huishouding

  Inschrijven kan via de link: Inschrijving Startbijeenkomst Webinar Open House

  Aanbesteding Hoog Specialistisch: dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 – 12:00 uur

  Locatie: Huis van de Stad, Gouda

  Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

  Dit betreft de producten

  • Jeugd-ggz Crisis Behandeling
  • Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf
  • Ambulante Crisishulp
  • Behandelgroep verblijf Crisis
  • marathon/ ambulant team jeugdzorgplus
  • Behandeling verblijf
  • Behandeling verblijf 3 milieuvoorziening
  • Hoog-specialistische GGZ
  • Jeugd-ggz verblijf licht
  • Jeugd-ggz verblijf zwaar
  • Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)
  • Geïntegreerde specialistische GGZ
  • Groepsbehandeling Plus
  • complexe casusregie
  • Trajectprijs inVerbinding
  • consultatie

  Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Hoog Specialistisch

  Aanbesteding Wonen Wmo: dinsdag 20 februari van 13:30 – 15:30 uur

  Locatie: Huis van de Stad, Gouda

  Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

  Dit betreft de producten

  • Overbruggingszorg BW bij crisis
  • Tijdelijk Verblijf Gewoon Thuis
  • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht regulier
  • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht Intensief
  • Beschut Wonen
  • Gewoon thuis
  • Gewoon thuis intensief

  Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Wonen Wmo

  Wij hopen u te zien tijdens de startbijeenkomst en wensen u vast veel succes met uw inschrijving!

  Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of andere algemene vragen met betrekking tot deze inkoop? U kunt ons bereiken op inkoopjeugdwmo@gouda.nl.

  Namens het projectteam Inkoop Jeugd en Wmo 2025

  Niek Blonk

  Inkoper

 • Informatie omtrent vervanging Zorgkeuzemodule

  31 oktober 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Vanuit de regio Midden-Holland is er gekozen om de huidige Zorgkeuzemodule te gaan vervangen door een nieuwe applicatie. De applicatie waarvoor uiteindelijk gekozen is, is Startpunt. Sommige aanbieders zullen wellicht al bekend zijn met deze applicatie vanuit een andere regio.

  Midden-Holland is dit najaar gestart met de implementatie van deze applicatie met als doel dat deze per 1 januari 2024 de huidige Zorgkeuzemodule gaat vervangen.

  De website blijft wel hetzelfde; u bent voor de verwijzers straks nog steeds vindbaar via: https://zorgkeuzemiddenholland.nl/

  In de loop van deze week of begin volgende week gaat u gevraagd worden om informatie aan te leveren. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen (laten) beantwoorden? Dit om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor uw organisatie de juiste informatie straks wordt getoond op de website. De uitvraag zal worden gestuurd naar de e-mailadressen die nu bij ons bekend zijn als account voor de Zorgkeuzemodule.

  Wij hopen u hierbij voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Regio Midden-Holland