Nieuws

Informatie voor cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Kijk voor meer nieuws en informatie op de pagina’s van de verschillende domeinen.

Het NSDMH werkt in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Landelijk controleprotocol jaarrekening 2017

Geachte zorgaanbieders,

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de toepassing van het landelijk controleprotocol voor de jaarrekening 2017.

Daarbij wordt uitgegaan van één controleprotocol (zie document “algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2017” ) voor de 2 domeinen Wmo en Jeugd met de volgende uitgangspunten:

• Per zorgaanbieder wordt een financiële productieverantwoording aangeleverd per domein (Wmo en Jeugd) op totaalniveau met een controleverklaring van de accountant per domein.
• Per gemeente wordt een financiële verantwoording per domein aangeleverd, waarbij de accountant geen oordeel of controleverklaring afgeeft. Dat gebeurt alleen op totaalniveau.
• Als door de accountant geconstateerde fouten en onzekerheden niet afdoende zijn gecorrigeerd of toegelicht dan zal dat worden vastgelegd in een rapport van bevindingen.

We volgen de leidraad van het landelijk protocol waar het gaat om de indieningstermijn. Dat houdt in, dat de financiële productieverantwoording over het kalenderjaar 2017 vóór 1 maart 2018 moet zijn ingeleverd bij het NSDMH en de controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2018.

Let op bij dat de DBC-systematiek voor de jeugdwet per 31 december 2017 eindig, dat houdt dus in dat er geen onderhanden werken meer inzake sGGZ zijn per 31 december 2017. Gezien de stuksprijs voor BGGZ is hier nog wel sprake van onderhanden werken positie.

In 2016 is de beleidsregel toegepast dat kleine aanbieders met een omzet tot maximaal €50.000 kunnen volstaan met een bestuursverklaring. We zullen deze beleidsregel ook toepassen voor de jaarrekening 2017. Indien u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u vóór 1 april 2018 de documenten in te leveren bij het NSDMH.

Als bijlagen zijn de verantwoordingsdocumenten van de Wmo en Jeugd gevoegd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Michel Bakelaar
Controller NSDMH

Presentatie Informatiebijeenkomst Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland en aankondiging bijeenkomst administratieprotocol

Op 18 november is een informatiebijeenkomst geweest over de voorbereidingen tot implementatie van de inkoop jeugd en WMO  voor 2018.
De gehouden presentaties die avond vind u in dit document.

Ter info willen wij u nog wijzen op de bijeenkomst op 14 december:

Wat:                      Informatie bijeenkomst administratieprotocol
Doel:                     Informeren administratie protocol
Locatie:               Stadhuis Gemeente Gouda
Voor wie:           Administratief medewerkers en toegang zorgaanbieders die zich bezig houden met de Wmo & Jeugdwet (berichtenverkeer, facturatie, aanvragen, etc.)
Datum:                Donderdag 14 dec
Tijden:                 Van 14:00 tot 17:00
Aanmelden:      Meld u (of uw collega) nu alvast aan via               anton.vandergaag@gouda.nl

Een officiële uitnodiging zal nog volgen.

Stukken uitnodiging Diensten Jeugdhulp en Wmo 2018-2020

De stukken voor de intekening Diensten Jeugdhulp en Wmo 2018-2020 vindt u in onderstaand bericht.