• Informatie omtrent vervanging Zorgkeuzemodule

  31 oktober 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Vanuit de regio Midden-Holland is er gekozen om de huidige Zorgkeuzemodule te gaan vervangen door een nieuwe applicatie. De applicatie waarvoor uiteindelijk gekozen is, is Startpunt. Sommige aanbieders zullen wellicht al bekend zijn met deze applicatie vanuit een andere regio.

  Midden-Holland is dit najaar gestart met de implementatie van deze applicatie met als doel dat deze per 1 januari 2024 de huidige Zorgkeuzemodule gaat vervangen.

  De website blijft wel hetzelfde; u bent voor de verwijzers straks nog steeds vindbaar via: https://zorgkeuzemiddenholland.nl/

  In de loop van deze week of begin volgende week gaat u gevraagd worden om informatie aan te leveren. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen (laten) beantwoorden? Dit om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor uw organisatie de juiste informatie straks wordt getoond op de website. De uitvraag zal worden gestuurd naar de e-mailadressen die nu bij ons bekend zijn als account voor de Zorgkeuzemodule.

  Wij hopen u hierbij voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Regio Midden-Holland

 • Deadline vergoeding corona meerkosten over Q1 2022

  17 oktober 2023

  Beste zorgaanbieders,

  Regio Midden-Holland houdt vast aan haar eerdere besluit om de Corona meerkosten te vergoeden tot en met Q1 2022. De argumentatie hiervoor is dat de Corona maatregelen in maart 2022 zijn losgelaten. Ook de andere regio’s in Zuid-Holland volgen deze lijn en Midden-Holland sluit zich hierbij aan. De komende periode zullen de nog openstaande facturen over Q1 2022, na goedkeuring, verwerkt worden. U kunt hierover afstemming zoeken met uw contractmanager. De deadline voor het indienen van facturen voor de corona meerkosten is 31 december 2023.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland

 • Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

  11 september 2023

  Beste zorgaanbieder,

  Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

  In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

  Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

  Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
  Regio Midden Holland
  donderdag 26 oktober van 13-15 uur

  https://events.teams.microsoft.com/event/7510bc57-4e08-420b-9ec1-234b7de1bee1@20129e9e-7073-4933-aa41-1cc668b3b374

  Wij kijken uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

  Met vriendelijke groet,

  Namens de regio Midden-Holland