Nota van Inlichtingen inkoop JeugdzorgPlus

Hier vindt u de Nota van Inlichtingen inkoop JeugdzorgPlus voor de periode 2020 e.v.

Werkproces Curatieve GGZ zorg aangepast per 01-08-2019

Regio Midden-Holland werkt op dit moment aan het project “ Verbetering declaratiegedrag en gebruik berichtenverkeer “. Hierbij is duidelijk geworden dat bij de curatieve GGZ het gebruik van de start- en stop berichten niet (goed) is ingeregeld. Daarom is het werkproces voor de curatieve GGZ aangepast per 01-08-2019, zie hieronder voor de nieuwe versie. De aanbieders waarbij dit speelt zullen hierover ook nog persoonlijk bericht ontvangen van hun contractmanager.

Uitnodiging voor het leveren van JeugdzorgPlus voor de periode 2020 e.v.

Hier vindt u de uitnodiging en bijlagen waarmee de betrokken gemeenten van de regio Midden-Holland dienstverleners uitnodigen om in te tekenen voor dienstverlening op het gebied van JeugdzorgPlus. Middels intekening maakt de dienstverlener aan de regio Midden-Holland bekend in aanmerking te willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van deze dienstverlening. De uitnodiging is zowel gericht aan bestaande dienstverleners als aan dienstverleners die voor het eerst in aanmerking willen komen voor overeenkomsten ten behoeve van JeugdzorgPlus.