Nieuws

Informatie voor cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Kijk voor meer nieuws en informatie op de pagina’s van de verschillende domeinen.

Het NSDMH werkt in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Uitnodiging Diensten Jeugdhulp en Wmo 2018- 2020

De huidige dienstbeschrijvingen en de daarbij geldende tarieven voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd Wonen) vervallen per 1 januari 2018. Als u vanaf 1 januari 2018 in aanmerking wilt komen voor nieuwe cliënten in deze regio, dient u in te tekenen voor welke diensten u kunt leveren. Deze uitnodiging betreft zowel bestaande dienstverleners (met een getekende Basis- en Deelovereenkomst) als nieuwe (nog te tekenen Basis- en Deelovereenkomst).

Het NSDMH nodigt daarom alle dienstverleners Wmo en Jeugdhulp uit om via het formulier in te tekenen op het verlenen van diensten in het kader van Jeugdwet en Wmo, inclusief Beschermd Wonen, in de regio Midden-Holland. De toelichting op de uitnodiging vindt u in het (onderstaande) document Uitnodiging Intekenen. Als u na lezing daarvan vragen heeft, verzoeken wij u het format in bijlage 3 te gebruiken. Deze werkwijze stelt ons in staat te zien waar uw vraag betrekking op heeft. De antwoorden publiceren we op deze pagina.

Hieronder vindt u de bijbehorende documenten en bijlagen. Voor een aantal diensten gelden specifieke voorwaarden die in dit overzicht Specifieke Voorwaarden zijn geplaatst.

Uitnodiging Intekenen Diensten Sociaal Domein 2018-2020
Bijlage 1 Omschrijving Diensten
Bijlage 2 Intekenformulier Diensten
Bijlage 3 Model Vragenformulier
Bijlage 4a t/m 4u zijn Verklaringen Specifieke Voorwaarden per dienst
Bijlage 5a Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (net)
Bijlage 5b Deelovereenkomst voor het leveren van Jeugdhulp (compare)
Bijlage 6a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (net)
Bijlage 6b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (compare)
Bijlage 7a Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (net)
Bijlage 7b Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (compare)
Bijlage 8 Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
Bijlage 9 Basisovereenkomst Jeugd
Bijlage 10 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wmo
Bijlage 11 Basisovereenkomst Beschermd Wonen
Bijlage 12 Algemene inkoopvoorwaarden VNG Gouda
Bijlage 13 Checklist

Reacties op presentaties werksessies 20 juli 2017

Het NSDMH dankt alle aanbieders namens de gemeenten Midden-Holland voor de reacties. In bijgaande overzichten zijn de vragen van aanbieders opgenomen n.a.v. de werksessies van 20 juli 2017 met daarbij onze antwoorden. Vragen die betrekking hebben op de specifieke situatie van een aanbieder en algemene opmerkingen zijn niet opgenomen in de overzichten. Deze opmerkingen zijn wel betrokken bij de overwegingen over de betreffende onderwerpen.