Het NSDMH

Update berichtgeving naar aanleiding van Corona virus. 3 april 2020.

Beste zorgaanbieder,

Vorige week publiceerde het Rijk een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de VNG over de financiële continuïteit van zorgaanbieders in deze corona tijd. In deze brief geeft de minister aan dat u als zorgaanbieder van Jeugd en Wmo terecht kunt bij uw gemeente als u financiële problemen ervaart.

Voor onze regio betekent dit, dat u terecht kunt bij de RDS. Naar aanleiding van deze brief ontvangen wij daarom ook veel vragen. Begrijpelijk! Als RDS werken wij momenteel hard aan de antwoorden op deze vragen. Wij verwachten u medio volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
het team RDS

 

24 Maart 2020 – Ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

Beste zorgaanbieder,

Zorgcontinuïteit
We zijn blij om te zien dat er behalve de reguliere zorgverlening, ook andere manieren zijn gevonden om zorg te verlenen aan de cliënten in onze regio. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij vertrouwen erop dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om goed met uw cliënten in contact te blijven. Zo kunt u problemen tijdig signaleren en oppakken. Het werk dat u doet wordt niet voor niets tot de cruciale beroepen gerekend. Wij hebben enorme waardering voor u en alle medewerkers die ook in deze periode klaar staan voor onze kwetsbare inwoners!

Vragen en antwoorden
Hierbij treft u een eerste versie aan van vragen en antwoorden. Mocht u nog vragen hebben? Dan kunt u die sturen naar nsdmh@gouda.nl. Wij verwerken de antwoorden erop dan in een volgende versie. Een volgende versie wordt gepubliceerd als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Maatregelen Rijk en VNG
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werkt aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Veranderingen in dienstverlening
Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet,
Het team van de RDS

 

19 Maart 2020

Beste Zorgaanbieder,

Door de uitbraak van het Coronavirus in Nederland is er een nieuwe situatie ontstaan in ons zorglandschap. Sommige aanbieders sluiten de deuren, anderen leveren beperkte diensten. Ook zien cliënten af van het gebruik van diensten. Wij begrijpen dat dit consequenties heeft voor u en dat u zorgen heeft over de financiële continuïteit van uw organisatie.

Maatregelen Rijk en VNG

Gisteren is er door het kabinet een pakket aan maatregelen voor ondernemers gelanceerd. Daarnaast werkt de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Inzet kwetsbare inwoners

Tegelijkertijd gaan wij er vanuit dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten diensten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. We vertrouwen erop dat u op andere, innovatieve manieren uw dienstverlening kunt blijven voortzetten.

Verandering in dienstverlening

Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl

Het team van RDS

 

Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)

wordt gevormd door de gemeenten in de regio samen met alle zorgaanbieders met wie een overeenkomst gesloten is voor Jeugdhulp en Wmo. De gemeenten in deze regio zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Door het sluiten van de basis- en deelovereenkomsten treden aanbieders toe tot het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland. In deze overeenkomsten staan de regels voor de communicatie en besluitvorming voor de partijen binnen dit netwerk. De website NSDMH.nl is de centrale plek waar de communicatie over de overeenkomsten, de contractering en het contractmanagement plaatsvindt tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein.

Inkoop en het contractmanagement wordt regionaal uitgevoerd

De gemeente Gouda verzorgt namens de gemeenten in Midden-Holland de inkoop en het contractmanagement. Dat doet zij voor Jeugdhulp, Wmo inclusief Beschermd Wonen. Er is dus geen gemeenschappelijke regeling of aparte rechtspersoon opgericht. De afdeling van de gemeente Gouda die dit namens de regio uitvoert is de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS).

Wat ligt bij de gemeenten?

De gemeenten voeren zelf de regie over het beleid voor het sociale domein, de contacten met de burgers via onder andere de sociale teams (toewijzing), het berichtenverkeer en afhandeling van de facturatie vanuit de zorgaanbieders.