• Declaratie meerkosten corona 2022

  2 mei 2023

  Beste zorgaanbieders,

  In een eerder bericht heeft NSDMH aan u gecommuniceerd dat zorgaanbieders enkel de aan corona gerelateerde meerkosten die gemaakt zijn in het eerste kwartaal van 2022 mogen declareren. Een aantal zorgaanbieders heeft in reactie hierop beargumenteerd aangegeven het niet eens te zijn met de periode waarover gedeclareerd mag worden. De regio Midden-Holland zal haar eerdere besluit heroverwegen. Eind mei 2023 wordt bestuurlijk bepaald over welke periode (eerste kwartaal van 2022 of heel 2022) zorgaanbieders meerkosten kunnen declareren. Het NSDMH houdt u via de website op de hoogte.

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Namens Regio Midden-Holland