Aanmelding

De afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) van de gemeente Gouda contracteert zorg en ondersteuning voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de diensten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De afdeling RDS  sluit contracten met professionele dienstverleners via het zogenaamde open house model. (voorheen Bestuurlijk Aanbesteden genoemd). Dit houdt in dat zorgaanbieders die voldoen aan de inschrijvingsvereisten een overeenkomst kunnen sluiten met de regio. Daarmee wordt de nieuwe zorgaanbieder onderdeel van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH). Klik hier voor meer informatie over de werkwijze.

De diensten waar u zich voor aan kunt melden, vindt u samen met de voorwaarden en tarieven in het document Omschrijving diensten.

Let op: in lijn met de besluitvorming aan de Fysieke Overlegtafels Wmo en Jeugd in oktober 2020, is de stopzetting op toetreding voor het bieden van begeleidingsdiensten verlengd tot en met 31 december 2021 in de regio Midden-Holland. Specifiek betreft de stopzetting de volgende diensten:

o          45A48 Begeleiding Jeugd
o          45A53 Begeleiding specialistisch Jeugd
o          45X48 Begeleiding Intensief Jeugd
o          02A03 Begeleiding Wmo
o          02A05 Begeleiding specialistisch Wmo
o          02A19 Begeleiding Intensief Wmo.
Met deze stopzetting behouden cliënten hun keuzevrijheid met ruime keuze uit een divers zorgaanbod.

Bij uw inschrijving kiest u, uit de beschikbare diensten, voor welke diensten u zich wilt inschrijven. Automatisch wordt aangegeven of voor de betreffende dienst specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Bij een aantal diensten gelden namelijk specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze zorg te mogen leveren.

Om diensten te kunnen leveren dient u drie overeenkomsten te sluiten:

Looptijd overeenkomsten

De basisovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2024.
De deelovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2020. De deelovereenkomsten kunnen optioneel 2 x 2 jaar worden verlengd, respectievelijk tot en met 31 december 2022 en 31 december 2024.

Aanmelding

LET OP: wij raden u aan om vóór aanmelding bovenstaande documenten vooraf zorgvuldig te lezen!

U kunt zich het hele jaar aanmelden als nieuwe aanbieder om diensten Wmo, Jeugdhulp en/of Beschermd Wonen te leveren. (zie bovengenoemde diensten). De beoordeling van uw aanmelding duurt maximaal 3 maanden. Voor een tijdige beoordeling dient u alle benodigde documenten correct in te dienen.

Wilt u zich als nieuwe aanbieder aanmelden?
Graag ontvangen wij dan via nsdmh@gouda.nl de volgende documenten van u:

  1. Een ingevuld intekenformulier;
  2. Voor zover van toepassing de specifieke voorwaarden. Als er specifieke voorwaarden van toepassing zijn (zie checklist), ondertekent u dan de verklaring(en) specifieke voorwaarden die voor u van toepassing is/zijn en stuur deze mee met het intekenformulier;
  3. Een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring  Jeugd, Wmo en/of Beschermd Wonen;
  4. Een ingevuld kwaliteitstoetsingsdocument;
  5. Een geldig gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden. Een geldig gewaarmerkt uittreksel is gewaarmerkt door de Kamer van Koophandel en voorzien van hun digitale handtekening. Digitaal doorsturen mag. Een geprinte versie ervan of een internetuittreksel is niet rechtsgeldig.

De RDS behoudt zich het recht voor nog aanvullende informatie op te vragen.

Beoordeling

Indien de beoordeling tot een positieve uitkomst leidt biedt de RDS u een Basisovereenkomst, Deelovereenkomst en een Bijlage II ter ondertekening aan. Na wederzijdse correcte ondertekening van alle documenten komt u in aanmerking voor de toewijzing van diensten Wmo of Jeugdhulp in de regio.

Na contractering

Na de contracteringsfase worden uw diensten opgenomen in de ZorgkeuzeModule. Deze module geeft inzicht in alle diensten die in de regio worden aangeboden en hiermee is het voor inwoners en consulenten makkelijker om de juiste zorgaanbieder te kiezen. Beschermd wonen verloopt via een ander proces, namelijk via een plaatsingscomissie.

Administratieve afhandeling

Dit vindt in regio Midden-Holland lokaal plaats. Alle informatie, inclusief werkprocessen, kunt u vinden in het document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en Wmo in regio M-H” en SAP