Werkwijze

Bestuurlijk aanbesteden

De afdeling Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO) van de gemeente Gouda contracteert zorg en ondersteuning voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de diensten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De afdeling RWO  sluit contracten met professionele dienstverleners Jeugdhulp en Wmo via het zogenaamde open house model. Dit houdt in dat alle zorgaanbieders die voldoen aan de inschrijvingsvereisten een overeenkomst kunnen sluiten met de regio. Daarmee worden de dienstverleners onderdeel van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH). Deze manier van contracteren houdt een hechte samenwerking met zorgaanbieders in bij de organisatie van zorg en ondersteuning. De werkwijze binnen het NSDMH is beschreven in de Basisovereenkomst. Wij werken  met een Fysieke Overlegtafel en een Digitale Tafel.

Fysieke Overlegtafel

Aan de Fysieke Overlegtafel gaan partijen uit het zorgveld en gemeenten met elkaar in gesprek. Aan een Fysieke Overlegtafel wordt periodiek issues besproken over de uitvoering van de zorg die van invloed zijn op de deelovereenkomst. Cliëntvertegenwoordiging en een vaste groep van grote, middelgrote en kleine zorgaanbieders nemen deel aan de overlegtafel. Per deelnemende zorgaanbieder neemt één persoon plaats. Overige gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers kunnen bespreekpunten inbrengen via deze website.

Digitale Tafel

Deze website vervult de rol van Digitale Tafel. Alle zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers kunnen het proces volgen via de Digitale Tafel: de website van het NSDMH. Zo kunt u zich als zorgaanbieder via de website aanmelden en stukken bekijken.

Wilt u een voorstel doen of een signaal afgeven? Het NSDMH besluit of uw punt op de agenda van de Fysieke Overlegtafel komt. U krijgt persoonlijk altijd een reactie van het NSDMH op uw voorstel/idee.

Stukken Fysieke tafel op de digitale tafel

Wilt u de agenda en conceptnotulen van de fysieke tafel inzien? Klik op: Agenda van het domein Jeugd, Wmo of Beschermd Wonen. Wij publiceren de stukken uiterlijk een week voor de eerstvolgende Fysieke Overlegtafel.
Wilt u de definitieve notulen van de fysieke tafel lezen? Klik op: Notulen van het domein Jeugd, Wmo of Beschermd Wonen. De vastgestelde notulen geven wij na afloop van een overlegtafel vrij.

Contractering

U kunt als dienstverlener Jeugdhulp of WMO of Beschermd Wonen toetreden tot het netwerk. Zie daarvoor de pagina aanmelding Zorgaanbieder.

Administratie afhandeling

Dit vindt in regio Midden-Holland lokaal plaats. Alle informatie, inclusief werkprocessen, kunt u vinden in de documenten “Regionaal administratieprotocol Jeugd en Wmo Midden-Holland” en SAP.

Lijst van Partijen

U vindt een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders als u klikt op  Jeugd, Wmo of Beschermd Wonen en vervolgens op actueel.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>