Werksessies Begeleiding en Dagactiviteit

21 juni 2017: notulen 4e werksessie (incl. presentatie in de bijlage)

24 maart 2017: notulen 3e werksessie (incl. bijlagen).

21 maart 2017: notulen 2e werksessie (incl. bijlage).

17 maart 2017: notulen 1e werksessie (incl. bijlage).

Werksessie Gezinshuizen

18 mei 2017: GEANNULEERD: 2e werksessie.

22 maart 2017: concept notulen 1e werksessie (incl. bijlagen).

Pleegzorg

18 mei 2017: concept notulen 1e werksessie.

Het NSDMH heeft op 5 april 2017 een brief gestuurd aan de pleegzorgaanbieders over de contractering van pleegzorg in 2018.

Werksessie (breed) Ondersteuning

29 maart 2017: concept notulen 1e werksessie (incl. bijlagen).

Werksessies Beschermd Wonen (BW) en ambulante alternatieven

6 juni 2017, FO Beschermd Wonen, Inkoop 2018; memo bouwstenen en tarieven, gespreksverslag en aanvraagformulier.

2 mei 2017, 3e werksessie: notulen (incl. toelichting en voorbeelden andere gemeenten)

4 april 2017, 2e werksessie: notulen, productbeschrijvingen, schematische weergave producten ondersteuning en concept memo BW en ambulante alternatieven n.a.v. sessie 21 maart.

21 maart 2017, 1e werksessie: notulen en concept memo BW en ambulante alternatieven t.b.v. sessie 21 maart.

7 maart 2017, Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen: concept notulen discussie inkoop en presentatie inkoopkader BW.