Signalen voor contractmanagement

Het is belangrijk dat zorg op de juiste manier wordt geleverd en contractuele afspraken worden nagekomen. Het regionaal meldpunt is de plek waar signalen over misstanden in de uitvoering van zorg gemeld kunnen worden. Heeft u een vermoeden van gebrek van kwaliteit aan zorg, komt een aanbieder de contractuele afspraken niet na, of is de aanbieder niet goed bereikbaar. Meld het dan bij het regionaal meldpunt kwaliteit zorg.

Naar het meldingsformulier


Toelichting

Het is belangrijk dat de zorg van goede kwaliteit is én contractuele afspraken worden nagekomen. Als u vermoedt dat kwaliteit van zorg onvoldoende is, of de aanbieder haar contractuele verplichtingen niet nakomt, meld dit dan via bovenstaande knop bij het regionaal meldpunt. Bijvoorbeeld als u denkt dat een aanbieder een cliënt intensieve zorg toeschrijft, maar deze cliënt volgens u ook met een gemiddelde behandeling geholpen is.

Iedereen mag een melding doen. De contractbeheerder beoordeelt deze melding in afstemming met de contractmanager. Vervolgens zal besloten worden of er contact zal worden gelegd met de aanbieder. Dit zal telefonisch, per mail, in een gepland contractmanagementgesprek of een ingelast gesprek worden gedaan. De vervolgstap is afhankelijk van de inhoud van het signaal. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.

Welke situaties zijn relevant voor de melding kwaliteit zorg?

 • Zorg leveren met een ondermaatse kwaliteit.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Zorg leveren met een hogere intensiteit dan nodig wordt geacht door de toegang.
 • Een aanbieder is slecht tot niet bereikbaar.
 • Een aanbieder raakt in conflict met een toegangsmedewerker.
 • Een aanbieder start een zorgtraject zonder dat deze vooraf een indicatie heeft ontvangen.
 • Een aanbieder weigert een cliënt in zorg te nemen, terwijl de aanbieder wel is gecontracteerd voor het product.
 • Een aanbieder heeft een wachtlijst langer dan 14 weken.
 • Aanbieder levert zorg, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Hiaten in het zorgaanbod, denk aan een huidig product wat niet voldoet of de wens voor geheel nieuw product.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie.
  De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig omdat de kwaliteit van leven voldoende is om op eigen kracht te kunnen functioneren.

Hoe maak ik een melding?

U kunt een melding doen via de link “Naar het meldingsformulier“. Let op, u gaat dan naar een pagina van de gemeente Gouda. Hier verzamelen wij alle meldingen uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina