Meldpunt toezicht

Meldpunt Zorgkwaliteit en -fraude

Als gemeente geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms is sprake van verkeerd gebruik van het zorggeld. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt omdat de zorgverlener minder vaak komt dan is afgesproken. Ook kan de kwaliteit van de hulp onvoldoende zijn. Denk aan een zorgverlener die duidelijk onvoldoende deskundig is.

Het kan gaan om zorg of hulp die de gemeente direct voor u regelt. Het kan ook gaan om zorg of hulp via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij het pgb krijgt u geld van de gemeente om zelf zorg of hulp in te kopen.

Klopt er iets niet of vermoedt u dat er iets niet klopt? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Geeft u dit dan aan ons door. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Anoniem melden is ook mogelijk.

Naar het meldingsformulier

Werkt het meldingsformulier niet of krijgt u een foutmelding? Open in uw internetbrowser een ”nieuw incognitovenster” (control+shift+N). Via dit nieuwe tabblad kunt u naar de NSDMH website en klikt u nogmaals op het meldpunt. Mocht het probleem dan nog steeds niet zijn verholpen kunt u contact met ons opnemen via nsdmh@gouda.nl.

Toelichting

Iedereen mag een melding doen. De regionale toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het resultaat van het onderzoek.

Situaties van mogelijke zorgfraude of onvoldoende kwaliteit van zorg:

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is;
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel;
 • Geld voor andere zorg vragen (declareren) dan geleverd is;
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is;
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is;
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is;
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald;
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is;
 • Een administratie die niet op orde is;
 • Oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden;
 • Aanleveren van onjuiste informatie of misbruik van DigiD;
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen; Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

Hoe maak ik een melding?

U kunt een melding doen via de link “Naar het meldingsformulier“. Let op, u gaat dan naar een pagina van de gemeente Gouda. Hier verzamelen wij alle meldingen uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

U kunt ook telefonisch een melding doen (tel. 140182) of per e-mail (toezichtwmojeugdmiddenholland@gouda.nl ) of per post (Postbus 1086 2800 BB Gouda). Bij twijfel over wel of niet anoniem melden kunt u voor meer informatie telefonisch contact opnemen (tel. 140182). Meer informatie over uw privacy en gegevensverwerking vindt u hier.

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>