09-06-2021: (concept) Notulen 2e Fysieke Overlegtafel Wmo 2021

25-03-2021: Notulen Extra Fysieke Overlegtafel Wmo 2021

10-03-2021: Notulen 1e Fysieke Overlegtafel Wmo 2021

15-12-2020: Notulen samengestelde Fysieke Overlegtafel Wmo-Jeugd 2020

14-10-2020: Notulen 3e Fysieke Overlegtafel Wmo 2020