Herijking Tarieven Jeugd en Wmo

20 oktober 2020

Beste zorgaanbieder,

Hierbij de voorlopige uitkomsten van het project herijking tarieven Jeugd en Wmo.  U wordt verzocht uw eventuele vragen uiterlijk 29 oktober a.s. in te dienen bij nsdmh@gouda.nl

N.B. Definitieve vaststelling van de tarieven is afhankelijk van de goedkeuring door de 5 colleges van de gemeenten van Midden-Holland.

Hierbij alle documenten op een rijtje:
Memo met toelichting op de herijking van tarieven
Bijlage advies HHM
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB met wijziging zichtbaar
Bijlage Dienstenomschrijving BL en DB wijzigingen onzichtbaar
Rekenmodel HbH
Rekenmodel Begeleiding
Rekenmodel Dagbesteding
Rekenmodel individuele behandeling
Rekenmodel Groepsbehandeling
Rekenmodel BGGZ
Rekenmodel Curatieve GGZ

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>