Inkoop 2016

Op 1 september 2015 hebben de vijf colleges in de regio Midden-Holland ingestemd met het inkoopdocument voor de inkoop van de jeugdhulp 2016.

Op 2 september 2015 zijn de uitgangspunten voor de inkoop 2016 gepresenteerd aan de Fysieke Overlegtafel.

Op 9 september 2016 is er wederom een Fysieke Overlegtafel. Wij streven er naar om op 9 september consensus bereikt te hebben met de Fysieke Overlegtafel over het inkoopdocument.

Ter informatie de volgende stukken:

Om op 9 september 2015 consensus te bereiken over het door de vijf colleges reeds goedgekeurde inkoopdocument, zijn de volgende momenten voor het stellen van vragen ingesteld (zie ook de agenda):

4-9:     Mogelijkheid tot stellen van vragen inkoopdocument: tot 12.00 uur, via inkoopnsdmh@gouda.nl

7-9:     Vragenronde bestaande zorgaanbieders: 10.00-12.00

8-9:     Vragenronde nieuwe gegadigden: 19.00 – 21.00

9-9:     Bekendmaken vragen en antwoorden

 

 


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina