Nieuwe tarieven 2024

Beste zorgaanbieders,

Midden-Holland heeft de geïndexeerde tarieven voor 2024 gepubliceerd. De tarieven zijn gebaseerd op het contractuele indexpercentage. U kunt de nieuwe tarievenlijst voor 2024 downloaden via deze link: https:/www.nsdmh.nl/assets/uploads/Tarieven-2024-Jeugd-en-Wmo.pdf

Sinds 2022 indexeren we als regio Midden-Holland onze tarieven met de OVA en PPC zoals die gecommuniceerd worden door de VNG, op https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning. Voor ambulante zorg geldt een verhouding van 90% OVA en 10% PPC, en voor verblijfszorg 50% OVA en 50% PPC.

De tarieven voor Jeugdbescherming en –reclassering worden later gepubliceerd. De reden hiervan is dat deze bovenregionaal worden vastgesteld. Zodra deze tarieven bekend zijn worden deze met u gedeeld.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeenten regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>