3e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Datum: woensdag 30 augustus 2017
Tijd: 11.15 uur tot 13.15 uur
Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA

Agenda

Hieronder vindt u de deelovereenkomsten ter vaststelling in de fysieke overlegtafel, onder voorbehoud van goedkeuring door de colleges.
De reden voor dit voorbehoud is dat qua timing de fysieke overlegtafel voorafgaand aan de collegevergadering is gepland, in tegenstelling tot de gebruikelijke werkwijze.
U vindt hieronder telkens nette versies en ‘compare’ versies van de overeenkomsten. In die laatste zijn alle wijzigingen gemarkeerd tussen de u laatst bekende versies van de deelovereenkomsten en de gewijzigde versies.

Deelovereenkomst Jeugdhulp 2018
Deelovereenkomst Jeugdhulp concept 2018 met wijzigingen en opmerkingen
BIJLAGE II 2018 bij deelovereenkomst Jeugdhulp 
BIJLAGE II 2018 bij deelovereenkomst Jeugdhulp met wijzigingen en opmerkingen

Hieronder vindt u alle aangepaste memo’s met tariefonderbouwing per dienst en de rapportage HHM “Analyse Kostprijzen Midden Holland” t.b.v. de toelichting in het FO van 30 augustus.
Algemeen
Analyse kostprijzen
Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding *
Logeeropvang en logeerverblijf
Conversie Jeugdhulp
Behandeling Jeugdhulp
Gezinshuizen en pleegzorg
EED
JGGZ

* De memo voor Cluster begeleiding bleek een fout te bevatten. Hiervoor publiceren we een Erratum. Deze vervangt de oorspronkelijke memo.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>