Persbericht Inkoopproces Jeugdhulp

Inkoopproces Jeugdhulp
Huidige zorg voor jeugd Midden-Holland in 2015 gegarandeerd

Deze week is op alle onderdelen van jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, AWBZ jeugdhulp, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg) overeenstemming bereikt. Volgende week besluiten de colleges van burgemeester en wethouders van de Midden-Holland gemeenten definitief over het onderhandelingsresultaat waarna de contracten officieel ondertekend kunnen worden. Daarmee is het belangrijkste doel gehaald: de huidige zorg voor jeugd in Midden-Holland te continueren.

Lees het volledige persbericht hieronder:


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina