1e overlegtafel Wmo Innovatie, woensdag 26 november 2014, 12.30 – 14.30 uur

Zoals afgesproken bij de innovatie- en ontwikkelagenda (bijlage bij deelovereenkomst begeleiding) starten we in november met de besprekingen over de concrete invulling, prioritering en taakverdeling van de innovatie- en ontwikkelonderwerpen.

We nodigen u uit voor een eerste bijeenkomst op woensdag 26 november 2014, 12.30 uur – 14.30 uur, in het Huis van de Stad te Gouda.

De agenda voor het overleg is hier gepubliceerd. Deze tafel is alleen bestemd voor de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel.

Wellicht ten overvloede attenderen we erop dat we, ook voor dit tafeloverleg, vasthouden aan 1 afgevaardigde per organisatie.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>