Liesbeth Zaat regionaal toezichthouder Wmo/Jeugdwet

“Erop toezien dat in de regio goede zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben”, zo vat Liesbeth Zaat haar nieuwe taken samen die zij met ingang van zomer 2020 vervult. Ze licht toe: “In de regio Midden-Holland maken veel kinderen/jongeren gebruik van jeugdzorg en ook het gebruik van andere vormen van zorg en ondersteuning is hoog. Het is belangrijk dat deze zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften van (jonge) mensen en dat het geld dat hiermee gemoeid is op de juiste manier wordt besteed.”

Liesbeth Zaat
Liesbeth Zaat (fotograaf: Astrid den Haan)

Tegelijk met de aanwijzing van de regionaal toezichthouder gaat het regionale meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude van start. Iedereen die een vermoeden heeft van verkeerd gebruik van zorggeld kan dit melden. Hierbij gaat het zowel om het persoonsgebonden budget als over zorg in natura.

Zaat voert haar toezichthoudende taken uit  in samenwerking met diverse ketenpartners (zorgkantoor, SVB, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en in nauw overleg met medewerkers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Sinds de start in 2014 werkt Liesbeth Zaat bij de zorginkoop Wmo/Jeugd van Midden-Holland. Eerst als programmasecretaris, later als inkoper en contractmanager bij de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS). Momenteel is zij naast toezichthouder Wmo/Jeugdwet ook programmamanager rechtmatigheid en kwaliteit bij de RDS.

Zaat was eerder onder andere beleidsmedewerker re-integratie en inburgering bij de gemeente Gouda en actief als trainer en mediator. “Met veel energie en enthousiasme lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik houd van duidelijkheid, dialoog en werk graag oplossingsgericht. In mijn werk voor het sociaal domein zoek ik de balans tussen een zakelijke insteek en de menselijke maat”, aldus Zaat.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>