Update over het project Tarief

26 augustus 2020

Beste zorgaanbieders,

Hierbij geven wij u graag een update over het proces Tarief. Op 1 augustus hebben wij 29 reacties ontvangen van zorgaanbieders op onze uitvraag in juli. Wij hadden gevraagd om aan te geven welke onderdelen in ons rekenmodel u niet langer reëel acht, en met een onderbouwd voorstel te komen. Heel weinig aanbieders hebben dat laatste gedaan. De meeste zorgaanbieders gaan in op hun eigen bedrijfsvoering en bijna iedereen geeft aan hierover met ons in gesprek te willen.
Ik reken op uw begrip dat het voor ons onmogelijk is met ieder individueel in gesprek te gaan en rekening te houden met individuele bedrijfsvoering. De regio kent immers uniforme tarieven en we houden vast aan de uitgangspunten van de inkoop 2018.
We gaan geen kostprijsonderzoek uitvoeren. Er zijn zoveel kostprijsonderzoeken in het land gedaan, dat er genoeg informatie is om uit te putten.

Naar aanleiding van de reacties zullen we een aantal parameters in het rekenmodel herijken en daarbij ook aandacht geven aan de benodigde onderbouwing. Deze parameters hebben betrekking op de functiemix, de productiviteit en de overhead. Daarnaast zullen we de wijze van indexering her-beoordelen.
Komende maand september hebben wij ook nog nodig om de herijking uit te voeren, het resultaat daarvan willen we met zorgaanbieders in oktober bespreken.

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>