Kaderdocument en participatieproces inkoop 2025

21 april 2023,

Beste zorgaanbieder, samenwerkingspartner,

De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang geweest de kaders te bepalen.

Eind 2022 heeft op basis van een consultatiedocument een uitgebreid participatietraject plaats gevonden met zowel gemeentelijk betrokkenen als zorgaanbieders. Met alle opgehaalde reacties is een concept kaderdocument opgesteld, wat nu ter advisering aan de vijf adviesraden aangeboden wordt. Rond de zomer zal dit document aan de vijf gemeenteraden in Midden-Holland aangeboden worden. Uiteindelijke vaststelling wordt in november verwacht. Het concept kaderdocument vindt u hier link inclusief bijlage participatieproces.

Centraal in dit kaderdocument staat de vraag: wat zijn de ambities en doelen voor de inkoop 2025? Op basis van het definitieve kaderdocument wordt de uitwerking van het inkoopplan opgepakt: welke ambities kunnen we door vertalen naar doelen voor zorgaanbieders en welke contractvorm en bekostiging past hierbij? Uiteraard willen wij de haalbaarheid van dit inkoopplan te zijner tijd toetsen bij een representatieve vertegenwoordiging van de zorgaanbieders. Over de nadere invulling van dit proces ontvangt u later nadere informatie. Wij verwachten hier na de zomer mee te starten.

Heeft u vragen over het inkoopproces dan kunt u mailen naar inkoopJeugdWmo@gouda.nl. Let op: dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het project inkoop. Alle vragen over lopende contracten gaan via de gebruikelijke kanalen.

Charlotte van Aken (projectleider)

Barbara Wapstra (strategisch adviseur regio Midden Holland)


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>