Update Planning Open House trajecten Jeugd & Wmo 2025

24 mei 2024

Beste zorgaanbieders,

Naar aanleiding van vragen In de Nota van Inlichtingen is besloten om de inkooptrajecten Open House Jeugd & Wmo 2025 enkele weken te pauzeren.
De aard van de vragen en potentiële antwoorden ligt dermate complex en met elkaar verbonden, dat wij dit zorgvuldig willen onderzoeken om een reëel en gedegen antwoord te geven op de vragen. Dit vraagt meer tijd dan wij hadden voorzien, mede omdat we verwachten dat hiervoor bestuurlijk afstemming nodig is.
Om deze reden is besloten de inkooptrajecten Open House enkele weken te pauzeren in afwachting van bestuurlijke besluitvorming.

De inschrijfdatum is voor nu uitgesteld naar 12 september 2024. Wij houden u via Mercell op de hoogte van ontwikkelingen. Op dit moment doen wij geen verdere mededelingen.

De aanbestedingen Hoog specialistisch en Wonen Wmo volgen de normale planning.

Met vriendelijke groet,
Inkoopteam Jeugd & Wmo 2025

Start inkooptrajecten

16 februari 2024

Beste zorgaanbieder,

De inkooptrajecten Jeugd en Wmo voor de Regio Midden-Holland zijn gestart! U kunt in de tabel de betreffende trajecten vinden.

U kunt zich nog inschrijven voor de startbijeenkomsten. Zie hiervoor het vorige bericht.

Het aanmaken van een account bij Mercell kan gratis.

Jeugd:
Hoog Specialistisch https://s2c.mercell.com/today/71217
Ambulant https://s2c.mercell.com/today/69013
Wonen Jeugd & jongvolwassenen https://s2c.mercell.com/today/72072
Dagbesteding https://s2c.mercell.com/today/71933
Wmo:
Ambulant https://s2c.mercell.com/today/71404
Wonen https://s2c.mercell.com/today/72252
Dagbesteding & logeren https://s2c.mercell.com/today/72056
Hulp bij huishouden https://s2c.mercell.com/today/72070

Vragen over de inkooptrajecten kunt u via de vragenmodule in Mercell stellen.

Wij wensen u veel succes!

Project Inkoop Jeugd & Wmo 2025

Regio Midden-Holland

Update Inkoop Jeugd en Wmo 2025

7 februari 2024

Beste aanbieder,

De inkooptrajecten 2025 voor de Jeugd en Wmo regio Midden-Holland worden 15 februari 2024 gepubliceerd. Dit is onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders. Dit doen wij via www.mercell.com. De links naar de inkooptrajecten publiceren wij ook op www.nsdmh.nl.

Wanneer u interesse heeft in deelname aan één of meerdere van deze inkooptrajecten, nodigen wij u uit voor de betreffende (digitale) startbijeenkomst(en).

In de startbijeenkomst lichten wij de procedure toe, de belangrijkste veranderingen, wat er van u verwacht wordt en geven wij nuttige tips om de aanmelding zo goed mogelijk te laten verlopen. Via Mercell kunt u vóór de bijeenkomst al de contracten, productomschrijvingen, tarieven en andere nuttige documenten inzien.

Tijdens de startbijeenkomst mogen wij niet ingaan op inhoudelijke vragen over deze documenten: deze kunt u stellen via Mercell.

Open House: donderdag 22 februari 2024 van 15:30-16:30 uur.

Webinar

Dit betreft de contracten

 • Ambulant Jeugd
 • Ambulant Wmo
 • Dagbesteding Jeugd
 • Dagbesteding Wmo
 • Wonen Jeugd en jongvolwassenen
 • Hulp bij huishouding

Inschrijven kan via de link: Inschrijving Startbijeenkomst Webinar Open House

Aanbesteding Hoog Specialistisch: dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling
 • Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf
 • Ambulante Crisishulp
 • Behandelgroep verblijf Crisis
 • marathon/ ambulant team jeugdzorgplus
 • Behandeling verblijf
 • Behandeling verblijf 3 milieuvoorziening
 • Hoog-specialistische GGZ
 • Jeugd-ggz verblijf licht
 • Jeugd-ggz verblijf zwaar
 • Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO)
 • Geïntegreerde specialistische GGZ
 • Groepsbehandeling Plus
 • complexe casusregie
 • Trajectprijs inVerbinding
 • consultatie

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Hoog Specialistisch

Aanbesteding Wonen Wmo: dinsdag 20 februari van 13:30 – 15:30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Gouda

Maximaal twee deelnemers per aanbieder.

Dit betreft de producten

 • Overbruggingszorg BW bij crisis
 • Tijdelijk Verblijf Gewoon Thuis
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht regulier
 • Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht Intensief
 • Beschut Wonen
 • Gewoon thuis
 • Gewoon thuis intensief

Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Startbijeenkomst Aanbesteding Wonen Wmo

Wij hopen u te zien tijdens de startbijeenkomst en wensen u vast veel succes met uw inschrijving!

Heeft u vragen over deze bijeenkomsten of andere algemene vragen met betrekking tot deze inkoop? U kunt ons bereiken op inkoopjeugdwmo@gouda.nl.

Namens het projectteam Inkoop Jeugd en Wmo 2025

Niek Blonk

Inkoper

Marktconsultatie parameters tarief inkoop Jeugd & Wmo 2025 (Mercell)

24 november 2023

Beste zorgaanbieders,

Afgelopen dinsdag 21 november 2023 is de marktconsultatie Productenboek Jeugd & Wmo 2025 gesloten.
Dank aan alle aanbieders die de marktconsultatie hebben ingevuld, dit helpt de RWO met de voorbereiding van de inkoopprocedures.

Graag willen wij u ook meenemen in de, in concept opgestelde, parameters tarief per contract – per product.
RWO biedt u middels een marktconsultatie de mogelijkheid mee te lezen en mee te denken. En hoort graag wat volgens u aandachtspunten zijn.

Deze Marktconsultatie “Parameters inkoop Jeugd & Wmo 2025” is op 22 november gepubliceerd op Mercell.
Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie vinden op het Platform van Mercell.
https://s2c.mercell.com/today/60515

RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

U heeft tot 5 december 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025
Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

Update Marktconsultatie Jeugd en Wmo 2025

14 november 2023

Beste zorgaanbieders,

De Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025 is gepubliceerd op Mercell. Via onderstaande link kunt u de marktconsultatie Jeugd & Wmo vinden op het Platform van Mercell. Bij de vragen zijn ook de bijlages toegevoegd. U kunt het antwoordformulier productenboek uploaden bij de betreffende vraag en de antwoorden op de algemene vragen in de antwoordblokken zetten.

U heeft tot 21 november 12.00 uur de tijd om uw input via Mercell in te leveren.

https://s2c.mercell.com/today/59325

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

Terugkijken webinar voorgenomen Inkoop Jeugd en Wmo 2025

9 november 2023

Op 26 oktober heeft RWO een webinar gehouden om zorgaanbieders en andere geïnteresseerden te informeren over de – voorgenomen – inkoop Jeugdzorg en Wmo 2025.

U kunt deze webinar en de presentatie hier terugzien.  De Vraag& Antwoorden zijn tevens als bijlage toegevoegd.

Alle informatie in deze sessie is onder voorbehoud van besluitvorming. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met vriendelijke groet,

Charlotte van Aken

Projectleider Inkoop Jeugd & Wmo 2025

Marktconsultatie Jeugd & Wmo 2025

8 november 2023

Beste zorgaanbieders,

De afgelopen maanden is door de Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein (RWO) hard gewerkt ter voorbereiding van de diverse inkooptrajecten en aan het concept productenboek Jeugd & Wmo.

Met deze Markconsultatie Jeugd & Wmo stellen we het Concept Productenboek voor zoals we die nu beschikbaar hebben en stellen we een aantal (algemene) vragen aan u als (potentiele) aanbieder.

Dit biedt een goede kans voor u om mee te lezen en mee te denken. En voor de RWO om te horen waar aandachtspunten zitten en welke veranderingen gewenst zijn.

De marktconsultatie wordt gepubliceerd op Mercell. In verband met een storing van Mercell, is het op dit moment niet mogelijk om de marktconsultatie te publiceren.

Om die reden stelt RWO onderstaande documenten alvast ter beschikking, zodat u de documenten al kunt doornemen.

De volgende documenten zijn toegevoegd:

Zodra de marktconsultatie op Mercell gepubliceerd is vragen wij u het antwoordformulier te uploaden via Mercell.

In het marktconsultatiedocument staan ook  algemene vragen. Ook hier vragen wij u om alvast over na te denken, zodat u uw antwoorden na publicatie in Mercell kunt toevoegen in de antwoordenblokken.

Let op: U dient een account te hebben bij Mercell om de Marktconsultatie in te zien en de vragen te beantwoorden.

RWO benadrukt dat zij zich nog in de oriënterende fase bevindt en deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een inkoop. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWO (waar relevant) ter voorbereiding van inkoopprocedure.  Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat RWO deze uitgangs- of aandachtspunten, of de in de marktconsultatie verkregen inzichten niet (volledig) gebruikt in de inkoopprocedures.

Met vriendelijke groet,

Projectteam inkoop Jeugd & Wmo 2025

Voor vragen kunt u mailen naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl

Webinar voorgenomen inkoop jeugd en Wmo 2025

11 september 2023

Beste zorgaanbieder,

Inmiddels begint het ontwerp voor de inkoop Jeugd en Wmo voor de regio Midden-Holland vorm te krijgen. Zoals u wellicht weet, liggen de beleidskaders hiervoor inmiddels ter goedkeuring bij de 5 gemeenteraden. U vindt het document zoals dat is aangeboden aan de gemeenteraden op https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Kaderdocument-inkoop-jeugd-en-Wmo-2025-versie-mei.pdf.

In oktober starten wij met de marktconsultatie waar wij zowel mondeling als schriftelijk uw input willen ophalen. Voor de mondelinge gesprekken worden aanbieders individueel uitgenodigd. De schriftelijke marktconsultatie zal via Mercell worden uitgezet.

Op 26 oktober bieden wij voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders een webinar aan, waarbij wij de inkoopplannen in grote lijnen uiteen zullen zetten. Via de website zal een link komen waar u zich in kunt schrijven maar we hopen dat u de datum vast wilt reserveren in uw agenda. U kunt zich ook aanmelden via een mail naar inkoopjeugdwmo@gouda.nl o.v.v. uw naam, mailadres en organisatie. Ook andere vragen met betrekking tot dit project kunt u daar stellen. Voor vragen over de lopende contracten, verwijs ik u naar uw contractmanager.

Webinar voorgenomen inkoop Jeugd en Wmo 2025
Regio Midden Holland
donderdag 26 oktober van 13-15 uur

https://events.teams.microsoft.com/event/7510bc57-4e08-420b-9ec1-234b7de1bee1@20129e9e-7073-4933-aa41-1cc668b3b374

Ik kijk uit naar een prettig inkooptraject en natuurlijk een goede samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Petra Verkerk – Derksen
Programmadirecteur Regionale Werkorganisatie sociaal domein

Kaderdocument en participatieproces inkoop 2025

21 april 2023,

Beste zorgaanbieder, samenwerkingspartner,

De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang geweest de kaders te bepalen.

Eind 2022 heeft op basis van een consultatiedocument een uitgebreid participatietraject plaats gevonden met zowel gemeentelijk betrokkenen als zorgaanbieders. Met alle opgehaalde reacties is een concept kaderdocument opgesteld, wat nu ter advisering aan de vijf adviesraden aangeboden wordt. Rond de zomer zal dit document aan de vijf gemeenteraden in Midden-Holland aangeboden worden. Uiteindelijke vaststelling wordt in november verwacht. Het concept kaderdocument vindt u hier link inclusief bijlage participatieproces.

Centraal in dit kaderdocument staat de vraag: wat zijn de ambities en doelen voor de inkoop 2025? Op basis van het definitieve kaderdocument wordt de uitwerking van het inkoopplan opgepakt: welke ambities kunnen we door vertalen naar doelen voor zorgaanbieders en welke contractvorm en bekostiging past hierbij? Uiteraard willen wij de haalbaarheid van dit inkoopplan te zijner tijd toetsen bij een representatieve vertegenwoordiging van de zorgaanbieders. Over de nadere invulling van dit proces ontvangt u later nadere informatie. Wij verwachten hier na de zomer mee te starten.

Heeft u vragen over het inkoopproces dan kunt u mailen naar inkoopJeugdWmo@gouda.nl. Let op: dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het project inkoop. Alle vragen over lopende contracten gaan via de gebruikelijke kanalen.

Charlotte van Aken (projectleider)

Barbara Wapstra (strategisch adviseur regio Midden Holland)

Consultatiedocument- Strategische kaders inkoop 2025 Jeugd & Wmo Midden-Holland

11 oktober 2022

Beste zorgaanbieders,

Op 1 januari 2025 lopen de overeenkomsten af voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen). De regio is daarom gestart met de voorbereiding op de nieuwe inkoop. Als eerste stap in dit proces dienen de gemeenteraden de kaders vast te stellen. De kaders beschrijven wat we willen bereiken met de inkoop 2025. Daarna is het aan de colleges om de inkoop vorm te geven. Dit gaat over de manier waarop we de ambities waar willen gaan maken.

Met dit consultatiedocument als basis start een bredere bespreking met betrokken partijen. Het consultatiedocument beschrijft wat we willen bereiken met de inkoop en dient als voorloper van het kaderdocument. Alle input die via het participatietraject tot ons komt, wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de kaders: toetsen, verrijken en aanscherpen van de uitgangspunten. Uiteindelijk leidt dit tot het kaderdocument dat in het voorjaar 2023 aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

Naar aanleiding van dit consultatiedocument is er een startbijeenkomst georganiseerd voor alle zorgaanbieders en maatschappelijke partners uit de regio Midden-Holland. Hier heeft u in oktober een vooraankondiging van mogen ontvangen. Deze bijeenkomst is bedoeld om u een toelichting te geven op het consultatiedocument en uw de ruimte te geven vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst samen met een korte digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om eventuele input na de bijeenkomst mee te kunnen geven of wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn.

Via deze link  kunt u het consultatiedocument downloaden.

Met vriendelijke groet,

Team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>