Handboek inzet ondersteuning en behandeling

Dit handboek is samengesteld om consulenten/medewerkers van de lokale toegang en directe verwijzers te ondersteunen in hun zoektocht (samen met de cliënt) naar de best passende zorg (dienst), die aansluit op de hulpvra(a)g(en).

Daarnaast kan het handboek als naslagwerk dienen en/of als onderbouwing voor de keuze van een specifieke dienst met bijbehorende eenheden.

Bij een cliëntgerichte vraag kunt u contact opnemen met de lokale toegang van de betreffende gemeente (contactgegevens zie document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en Wmo (incl. BW) in regio M-H”) te raadplegen via https://www.nsdmh.nl/home/beleid/

In deze versie een aantal grote wijzigingen:

  • de tarieven zijn verwijderd (is een vermelding gemaakt naar de website https://www.nsdmh.nl/tarieven-en-diensten/ waar de tarieven te vinden zijn).
  • Product Gewoon Thuis was een pilot, is nu omgezet naar een vast product. Op dit product hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
  • Product begeleiding intensief is gewijzigd
  • Diverse bijlages zijn verwijderd en er is en verwijzing gemaakt naar diverse websites
  • De wijzigingen worden in een apart document bijgehouden i.p.v. een bijlage in het handboek.

Vragen en/of opmerkingen over het handboek kunt u mailen viazorgadministratiemiddenholland@gouda.nl

 Handboek (2 MB)

Contact Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina