GEANNULEERD: Strategische Overlegtafel Wmo 28 september 2016

Het NSDMH heeft geen agendapunten ontvangen voor deze bijeenkomst. Om die reden gaat deze Overlegtafel niet door.