Werksessies Beschermd Wonen (BW) en ambulante alternatieven

6 juni 2017, FO Beschermd Wonen, Inkoop 2018; memo bouwstenen en tarieven, gespreksverslag en aanvraagformulier.

2 mei 2017, 3e werksessie: notulen (incl. toelichting en voorbeelden andere gemeenten)

4 april 2017, 2e werksessie: notulen, productbeschrijvingen, schematische weergave producten ondersteuning en concept memo BW en ambulante alternatieven n.a.v. sessie 21 maart.

21 maart 2017, 1e werksessie: notulen en concept memo BW en ambulante alternatieven t.b.v. sessie 21 maart.

7 maart 2017, Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen: concept notulen discussie inkoop en presentatie inkoopkader BW.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina