Bericht aanbieders Jeugdhulp

Beste mensen,

In de afgelopen maanden is door de huidige aanbieders van J&O, AWBZ, GGZ en vanuit de gemeenten veel energie gestoken in het inkoopproces in Midden Holland. Vanaf januari 2014 heeft het inkoopproces zich gericht op een toekomstperspectief waarvan wij medio juni/juli hebben moeten constateren dat dit niet haalbaar is voor 1 januari 2015. De inkoop is daarna sectoraal vormgegeven en conform deze systematiek willen wij graag op korte termijn tot contracten komen.

Om dat te realiseren presenteren wij per sector (J&O, AWBZ, GGZ) op 29 of 30 oktober, afhankelijk van de sector, een contractvoorstel op inhoud en prijs. Deze afspraken worden zo spoedig mogelijk ingepland. De week daarna willen wij graag een reactie op ons aanbod en de contracten doorspreken om zo snel mogelijk daarna tot de definitieve contracten te kunnen komen. Deze afspraken zullen ook zo spoedig mogelijk worden ingepland. Dit proces betekent dat er op 1 november nog geen getekende contracten zijn maar dat die wel in de maand november worden gerealiseerd.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met Michel Tettero, projectleider inkoop jeugdhulp 06-12061900 of nsdmh@gouda.nl.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>