Annulering overlegtafel Jeugd AWBZ 21 oktober 2014

Beste mensen,

De overlegtafel die voor dinsdag 21 oktober 2014 van 17:00 – 19:00 uur staat gepland komt te vervallen. Reden daarvoor is dat er nog geen concreet voorstel kan worden neergelegd van onze zijde om tot contracten te komen. Dat voorstel willen wij u wel op korte termijn voorleggen. Het annuleren van de overlegtafel is waar mogelijk telefonisch kortgesloten met de aanbieders die deelnemen aan de fysieke overlegtafel.

Om dat te realiseren presenteren wij per sector (J&O, AWBZ, GGZ) op 29 of 30 oktober, afhankelijk van de sector, een contractvoorstel op inhoud en prijs. Deze afspraken worden zo spoedig mogelijk ingepland. De week daarna willen wij graag een reactie op ons aanbod en de contracten doorspreken om zo snel mogelijk daarna tot de definitieve contracten te kunnen komen. Deze afspraken zullen ook zo spoedig mogelijk worden ingepland. Dit proces betekent dat er op 1 november nog geen getekende contracten zijn maar dat deze wel in de maand november worden gerealiseerd.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met Michel Tettero, projectleider inkoop jeugdhulp 06-12061900 of nsdmh@gouda.nl.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>