Belangrijke mededeling

Mededeling m.b.t. de Jeugd AWBZ:

Afgelopen woensdag hebben de zorgaanbieders aan de Fysieke Overlegtafel een helder en krachtig signaal afgegeven over het voorstel van de NSDMH m.b.t. de tarifering voor 2015. Dit signaal is duidelijk aangekomen en hierover is naar onze bestuurders teruggekoppeld. Hierbij hebben wij geadviseerd aan de bestuurders om de volgende stappen te zetten:

  1. Doorgaan met het ingezette traject met het Zorgkantoor om tot duidelijkheid te komen m.b.t. de omvang van de gerealiseerde zorg. Hiervoor is inmiddels een afspraak gepland met het Zorgkantoor (gesprek op 22 september);
  2. Te reageren op het afgegeven signaal van de zorgaanbieders door een afgevaardigde uit het midden van de bestuurders aan te laten sluiten bij een nieuw te plannen Fysieke Overlegtafel, begin oktober;
  3. De Transitieautoriteit en de staatssecretaris van VWS over de ontstane situatie en de voorgestane oplossingsrichting;
  4. De geplande Fysieke Overlegtafel van 26 september a.s. voor het onderdeel Jeugd AWBZ af te zeggen, in afwachting van de reactie de bestuurders.

Medeling m.b.t. J&O:

Afgelopen woensdag hebben wij aan de Fysieke Overlegtafel een verhelderend en positief gestemd gesprek gehad. Hierin is duidelijk aangegeven dat op het punt van de tarieven nog een slag te maken is maar dat er ook positief wordt meegedacht om te komen tot afspraken. Voorstel van de kant van de zorgaanbieders is om te zoeken naar een alternatief voor de bekostigingsparameters die gehanteerd kunnen worden in 2015. Afgesproken is dat wij op zeer korte termijn in “klein comité” (Horizon, Stek en een afgevaardigde van de “kleine” zorgaanbieders) in gesprek gaan om het voorstel van de zorgaanbieders te bespreken, op basis van een voorbeeld zoals dat in de regio Rijnland is neergelegd. De NSDMH zal het initiatief nemen om te komen tot een afspraak.

Voorstel voor de geplande Fysieke Overlegtafel van 26 september a.s. is om dit overleg weer sectoraal in te steken. Het overleg staat gepland van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Naast de vaste onderdelen stellen wij voor om dan met name de Deelovereenkomst te bespreken. De input ten behoeve van het bespreken van de Deelovereenkomst is gevoegd bij de stukken voor de Fysieke Overlegtafel van 17 augustus jl.

 

Mededeling m.b.t. Jeugd GGZ:

Afgelopen woensdag hebben wij aan de Fysieke Overlegtafel een verhelderend en positief gestemd gesprek gehad. Hierin is duidelijk aangegeven dat op het punt van de tarieven nog een slag te maken is maar dat er ook positief wordt meegedacht om te komen tot afspraken. Voorstel van de kant van de zorgaanbieders is om te zoeken naar een alternatief voor de bekostiging in DBC’s. Vastgesteld werd dat registratie van de geleverde zorg in DBC’s niet losgelaten kan worden op dit moment en dat deze registratie ook zijn waarde heeft. Het is echter zeer wel mogelijk om te komen tot bekostiging op een andere wijze, bijvoorbeeld op basis van een vast tarief per direct geleverd zorguur. Dit zou uitgewerkt kunnen worden naar voorbeeld van de wijze waarop dat ook in de regio Haaglanden wordt opgepakt. Afgesproken is dat de NSDMH het initiatief neemt voor een gesprek hierover, te plannen op de zeer korte termijn.

Voorstel voor de geplande Fysieke Overlegtafel van 26 september a.s. is om dit overleg weer sectoraal in te steken. Het overleg staat gepland van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Naast de vaste onderdelen stellen wij voor om dan met name de Deelovereenkomst voor de Jeugd GGZ te bespreken. De input ten behoeve van het bespreken van de Deelovereenkomst is gevoegd bij de stukken voor de Fysieke Overlegtafel van 17 augustus jl.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>