Afwikkeling Facturatie (Jeugd) 2017

Geachte zorgaanbieder,

Met ingang van 2018 lopen de declaraties van Jeugdhulp niet meer via het NSDMH, maar loopt het gehele proces van melding/aanvraag/verzoek om toewijzing tot en met de afhandeling van de declaraties voor zowel de JW als Wmo via de individuele gemeenten van de regio Midden-Holland.

Graag willen we op korte termijn het jaar 2017 (evt. 2015/2016) volledig afwikkelen, hiervoor hebben de verantwoordelijke gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) akkoord gegeven om dit te doen aan de hand van de bestuurs- en/of (goedkeurende) accountantsverklaringen. Mocht u geen bestuurs- en of (goedkeurende) accountantsverklaring hebben, dan wordt de afrekening op declaratieregelniveau afgestemd aan de hand van de door u verstrekte productiegegevens over 2017.

Graag willen wij daarover met u in contact, zodat we de afwikkeling zo snel mogelijk kunnen realiseren. Nadat wij uw bestuurs- en/of accountantsverklaring hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

Let op:
• Deze manier van afwikkelen enkel betrekking op het jaar 2017 en zal niet worden doorgetrokken naar komende jaren.
• De gemeente Krimpenerwaard handelt haar declaraties wel op regelniveau af.
• In 2018 wordt er in de regio Midden-Holland gewerkt volgens het geautomatiseerde berichtenverkeer (GGK/Vecozo) en wordt hier het boekjaar op afgewikkeld.
• Declaraties met prestatiedatum in 2017 worden bij ingediende iJW berichten in 2018 afgekeurd, derhalve verzoeken wij u niet meer te declareren over 2017 voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
• Mochten, hetgeen wij niet verwachten, door u declaraties ingediend worden met daarin prestatiedatum in 2017 en 2018 dan zijn wij genoodzaakt deze ook in z’n geheel af te keuren. U zult van de betreffende gemeente via de mail een verzoek ontvangen om akkoord te gaan met verwijdering van het gehele bericht en tevens het verzoek om de declaratie met alleen prestatiedatum 2018 opnieuw in te dienen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Namens gemeenten regio Midden-Holland
Afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), gemeente Gouda

Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1,  2803 PG  Gouda
Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Algemene E-mailadres: nsdmh@gouda.nl
Afdeling Business Analyse RDS,
Telefoon afdeling: 0182 588642
E-mailadres Afdeling: ba.nsdmh@gouda.nl

Michel Bakelaar
Controller


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>