Coronavirus

19 maart 2020

Beste Zorgaanbieder,

Door de uitbraak van het Coronavirus in Nederland is er een nieuwe situatie ontstaan in ons zorglandschap. Sommige aanbieders sluiten de deuren, anderen leveren beperkte diensten. Ook zien cliënten af van het gebruik van diensten. Wij begrijpen dat dit consequenties heeft voor u en dat u zorgen heeft over de financiële continuïteit van uw organisatie.

Maatregelen Rijk en VNG

Gisteren is er door het kabinet een pakket aan maatregelen voor ondernemers gelanceerd. Daarnaast werkt de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Inzet kwetsbare inwoners

Tegelijkertijd gaan wij er vanuit dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten diensten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. We vertrouwen erop dat u op andere, innovatieve manieren uw dienstverlening kunt blijven voortzetten.

Verandering in dienstverlening

Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl

Met vriendelijke groet, het team RDS

Berichtgeving i.v.m. ontwikkelingen coronavirus

Zorgaanbieders vragen ons naar het beleid van de regio Midden-Holland voor zorgdeclaratie in het geval dat zorg niet geleverd kan worden door corona-besmettingsgevaar. 

Uiteraard begrijpen wij uw vragen en zorgen vanwege de ontstane situatie. Op dit moment kunnen wij echter nog geen specifieke reactie geven, evenmin is het voor de regio Midden-Holland mogelijk om toezeggingen te doen.
Wij zijn in afwachting van nadere berichtgeving vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid. 

 

Ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

24 Maart 2020

Beste zorgaanbieder,

Zorgcontinuïteit
We zijn blij om te zien dat er behalve de reguliere zorgverlening, ook andere manieren zijn gevonden om zorg te verlenen aan de cliënten in onze regio. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij vertrouwen erop dat u zich als zorgaanbieder blijft inzetten om de verschillende soorten cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. Juist in deze tijd is het belangrijk om goed met uw cliënten in contact te blijven. Zo kunt u problemen tijdig signaleren en oppakken. Het werk dat u doet wordt niet voor niets tot de cruciale beroepen gerekend. Wij hebben enorme waardering voor u en alle medewerkers die ook in deze periode klaar staan voor onze kwetsbare inwoners!

Vragen en antwoorden
Hierbij treft u een eerste versie aan van vragen en antwoorden. Mocht u nog vragen hebben? Dan kunt u die sturen naar nsdmh@gouda.nl. Wij verwerken de antwoorden erop dan in een volgende versie. Een volgende versie wordt gepubliceerd als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Maatregelen Rijk en VNG
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werkt aan een plan voor gemeenten met betrekking tot de financiële continuïteit van zorgaanbieders. Zodra dit plan er is kunnen wij u meer duidelijkheid hierover geven.

Veranderingen in dienstverlening
Van veel aanbieders ontvingen wij al informatie over de wijzigingen in hun dienstverlening. Wij begrijpen echter dat de situatie blijft veranderen. Heeft u nieuwe informatie over uw inzet in de regio Midden-Holland? Laat dit dan per mail aan ons weten. U kunt ons bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>