Berichtgeving i.v.m. ontwikkelingen coronavirus

Zorgaanbieders vragen ons naar het beleid van de regio Midden-Holland voor zorgdeclaratie in het geval dat zorg niet geleverd kan worden door corona-besmettingsgevaar. 

Uiteraard begrijpen wij uw vragen en zorgen vanwege de ontstane situatie. Op dit moment kunnen wij echter nog geen specifieke reactie geven, evenmin is het voor de regio Midden-Holland mogelijk om toezeggingen te doen.
Wij zijn in afwachting van nadere berichtgeving vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid.