3e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Datum: woensdag 30 augustus 2017
Tijd: 11.15 uur tot 13.15 uur
Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA

Agenda

Hieronder vindt u de deelovereenkomsten ter vaststelling in de fysieke overlegtafel, onder voorbehoud van goedkeuring door de colleges.
De reden voor dit voorbehoud is dat qua timing de fysieke overlegtafel voorafgaand aan de collegevergadering is gepland, in tegenstelling tot de gebruikelijke werkwijze.
U vindt hieronder telkens nette versies en ‘compare’ versies van de overeenkomsten. In die laatste zijn alle wijzigingen gemarkeerd tussen de u laatst bekende versies van de deelovereenkomsten en de gewijzigde versies.

Deelovereenkomst Jeugdhulp 2018
Deelovereenkomst Jeugdhulp concept 2018 met wijzigingen en opmerkingen
BIJLAGE II 2018 bij deelovereenkomst Jeugdhulp 
BIJLAGE II 2018 bij deelovereenkomst Jeugdhulp met wijzigingen en opmerkingen

Hieronder vindt u alle aangepaste memo’s met tariefonderbouwing per dienst en de rapportage HHM “Analyse Kostprijzen Midden Holland” t.b.v. de toelichting in het FO van 30 augustus.
Algemeen
Analyse kostprijzen
Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding *
Logeeropvang en logeerverblijf
Conversie Jeugdhulp
Behandeling Jeugdhulp
Gezinshuizen en pleegzorg
EED
JGGZ

* De memo voor Cluster begeleiding bleek een fout te bevatten. Hiervoor publiceren we een Erratum. Deze vervangt de oorspronkelijke memo.

3e Fysieke Overlegtafel Wmo

Datum: woensdag 30 augustus 2017
Tijd: 09.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA

Agenda

Hieronder vindt u de deelovereenkomsten ter vaststelling in de fysieke overlegtafel, onder voorbehoud van goedkeuring door de colleges.
De reden voor dit voorbehoud is dat qua timing de fysieke overlegtafel voorafgaand aan de collegevergadering is gepland, in tegenstelling tot de gebruikelijke werkwijze.
U vindt hieronder telkens nette versies en ‘compare’ versies van de overeenkomsten. In die laatste zijn alle wijzigingen gemarkeerd tussen de u laatst bekende versies van de deelovereenkomsten en de gewijzigde versies.

Deelovereenkomst Begeleiding 2018
Deelovereenkomst Begeleiding-concept 2018 met wijzigingen en opmerkingen
Deelovereenkomst Hulp bij het huishouden 2018
Deelovereenkomst Hulp bij het huishouden-concept 2018 met wijzigingen en opmerkingen

Hieronder vindt u alle aangepaste memo’s met tariefonderbouwing per dienst en de rapportage HHM “Analyse Kostprijzen Midden Holland” t.b.v. de toelichting in het FO van 30 augustus.
Algemeen
Analyse kostprijzen
Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding *
Logeeropvang en logeerverblijf
Conversie Wmo
Hulp bij het Huishouden

* De memo voor Cluster begeleiding bleek een fout te bevatten. Hiervoor publiceren we voor een Erratum. Deze vervangt de oorspronkelijke memo.

Reacties op presentaties werksessies 20 juli 2017

Het NSDMH dankt alle aanbieders namens de gemeenten Midden-Holland voor de reacties. In bijgaande overzichten zijn de vragen van aanbieders opgenomen n.a.v. de werksessies van 20 juli 2017 met daarbij onze antwoorden. Vragen die betrekking hebben op de specifieke situatie van een aanbieder en algemene opmerkingen zijn niet opgenomen in de overzichten. Deze opmerkingen zijn wel betrokken bij de overwegingen over de betreffende onderwerpen.

Vragen en antwoorden GGZ

SGGZ, functiemix en cliëntgebonden tijd

Bij de berekening van de tarieven voor de JGGZ heeft het NSDMH gebruik gemaakt van gegevens zoals die door aanbieders zijn aangeleverd. In het document Functiemix en cliëntgebonden tijd is een berekening opgenomen van de gemiddelde functiemix en het gemiddeld aantal uren zoals die door het NSDMH zijn gebruikt.

De gebruikte gegevens zijn aangeleverd door zorgaanbieders waarvan de gezamenlijke budgetafspraken ruim 80% omvatten van het regionale budget voor de SGGZ.

Werksessies / Bijeenkomst GGZ

20 juli 2017: bijeenkomst GGZ (13.30 – 15.30 uur).
PROCEDURE
notulen (incl. presentatie in de bijlage).
LET OP: reactietermijn staat genoemd in de procedure.
Diensten en onderbouwing tarieven.
Berekening tarieven JGGZ.

22 juni 2017: notulen 4e -financiële- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).

9 mei 2017: notulen 3e -financiële- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).

2 mei 2017: notulen 2e -inhoudelijke- werksessie GGZ.

25 april 2017: notulen 1e -inhoudelijke- werksessie GGZ (incl. presentatie in de bijlage).


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina