‘Overeenkomsten met zorg geregeld’: Inkoopkader 2018 Jeugdhulp en Wmo Midden-Holland vastgesteld

Het doet ons genoegen u te berichten dat op 30 mei j.l. de colleges van de gemeenten in Midden-Holland het inkoopkader ‘Overeenkomsten met zorg geregeld’ voor 2018 en volgende jaren hebben vastgesteld. Dit document vindt u op onze website. In de bijlage bij het kader vind u een beschrijving van de diensten per segment (ondersteuning, behandeling en JB/JR). Het inkoopkader legt de uitgangspunten vast voor de contractering van de Wmo en Jeugdhulp in de regio Midden-Holland. In het inkoopkader is het voornemen opgenomen tot een aantal aanpassingen van de overeenkomsten met de dienstverleners in de regio. Deze aanpassingen zullen via de procedures zoals vermeld in de overeenkomsten worden besproken en vastgesteld.

Nieuwsbrief NSDMH mei 2017

In de maand mei verschijnt er geen regionale nieuwsbrief. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft te weinig input ontvangen voor deze nieuwsbrief. Op dit moment inventariseert het Transmuraal Netwerk of de nieuwsbrief nog een meerwaarde heeft.

Landelijke freeze berichtenverkeer

Het berichtenverkeer migreert op 12 juni 2017 van versie 2.0 naar versie 2.1. Landelijk vindt er vanaf 28 mei 2017 een freeze plaats voor het gebruik van het berichtenverkeer. Dit om knelpunten en onnodige administratieve lasten te voorkomen. Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel migratie berichtenverkeer.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina