‘Overeenkomsten met zorg geregeld’: Inkoopkader 2018 Jeugdhulp en Wmo Midden-Holland vastgesteld

Het doet ons genoegen u te berichten dat op 30 mei j.l. de colleges van de gemeenten in Midden-Holland het inkoopkader ‘Overeenkomsten met zorg geregeld’ voor 2018 en volgende jaren hebben vastgesteld. Dit document vindt u op onze website. In de bijlage bij het kader vind u een beschrijving van de diensten per segment (ondersteuning, behandeling en JB/JR). Het inkoopkader legt de uitgangspunten vast voor de contractering van de Wmo en Jeugdhulp in de regio Midden-Holland. In het inkoopkader is het voornemen opgenomen tot een aantal aanpassingen van de overeenkomsten met de dienstverleners in de regio. Deze aanpassingen zullen via de procedures zoals vermeld in de overeenkomsten worden besproken en vastgesteld.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>