Nieuwsbrief NSDMH mei 2017

In de maand mei verschijnt er geen regionale nieuwsbrief. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft te weinig input ontvangen voor deze nieuwsbrief. Op dit moment inventariseert het Transmuraal Netwerk of de nieuwsbrief nog een meerwaarde heeft.