Afwikkeling openstaande facturen 2016

We willen graag met u in contact treden over de afwikkeling van de nog openstaande facturen over 2016.
In het kader van de verlaging van de administratieve lastendruk, tijdige betaling van facturen en de focus kunnen leggen op 2017 willen wij  de openstaande facturen 2016 niet meer per declaratieregel af wikkelen omdat dit een zeer arbeidsintensief proces is zowel voor u als aanbieder als voor de gemeenten. Zoals u bekend worden vaak regels afgekeurd die vervolgens weer aan u worden aangeboden op grond waarvan u weer in contact treedt met de gemeenten om deze alsnog betaald te krijgen, de gemeenten eventueel weer nieuwe beschikkingen opstelt etc. etc.
Deze manier van werken is inherent aan de gekozen werkwijze van P*Q.

Voor 2016 willen we als uitgangspunt nemen de productieverantwoording die ten grondslag ligt aan de ingediende goedgekeurde accountantsverklaring cq. bestuursverklaring.
Er van uitgaande dat  de productieverantwoording in overeenstemming is met de goedgekeurde verklaring willen we u een betalingsvoorstel doen conform het bedrag zoals opgenomen in uw accountantsverklaring. Dit  onder de voorwaarden van  finale kwijting over 2016 met wederzijds goedvinden.

Als er geen goedkeurende of geen verklaring aanwezig is of als u van mening bent dat de werkelijke  productieverantwoording hoger is dan de goedgekeurde verklaring aangeeft, vindt in principe geen versnelde betaling plaats tenzij u kan aantonen  dat aan de geleverde zorg beschikkingen ten grondslag liggen of er sprake is van een verwijzing door een autonome verwijzer. In dat geval treden wij graag met u in overleg om alsnog tot een versnelde afwikkeling te kunnen komen.

We zullen u als aanbieder met nog openstaande facturen over 2016 op korte termijn benaderen om een afspraak te plannen  met als doel te komen  tot een versnelde afwikkeling van de openstaande facturen uit 2016.

Storing berichtenverkeer

De gemeente Gouda heeft in de periode 6 juli tot en met 1 augustus te maken gehad met een storing in de uitgaande Jeugdwet berichtenverkeer. Het betreft de berichten JW301 en retourberichten JW316 en JW304. De problemen zijn op 2 augustus verholpen. Er wordt op dit moment bekeken of en hoe de door RINIS geweigerde berichten opnieuw verzonden kunnen worden. de JW301 berichten zijn hierbij de eerste prioriteit. Het streven is deze uiterlijk 7 augustus aan u te verzenden.

Complicatie JW303 opgelost – berichtenverkeer kan gewoon gebruikt worden

In de overgang naar de JW2.1 standaard was er een complicatie met het JW303 bericht rondom correcties op een initiële verwerking. Echter is de verwerking zelf nooit een probleem geweest. De kwestie is door Centric direct gecorrigeerd met een update. Deze is door de gemeente Gouda verwerkt op 5 juli jl. Het berichtenverkeer heeft hier geen hinder ondervonden en kan dus gewoon gebruikt worden.

Facturen of declaraties indienen

Facturatie Jeugdhulp

Per 1 januari 2017 vervult het NSDMH de facturatie van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

Bent u aangesloten op VECOZO? Uw facturatie of declaratie verloopt via de VECOZO-standaarden. Bent u niet aangesloten op VECOZO? Dien uw factuur of declaratie in via het facturatieformulier. Ten opzichte van voorgaande jaren is een aantal zaken gewijzigd. De geldende werkprocessen- en afspraken staan beschreven in de bijbehorende Werkafspraken facturatie 2017. In het belang van privacy stuurt u het formulier uitsluitend via Docportal. Let op: wij verwerken alleen compleet ingevulde formulieren.

Gemeente Krimpenerwaard

Heeft u toch nog vragen over het berichtenverkeer of over de factuurafhandeling binnen de Gemeente Krimpenerwaard?
Neemt u dan contact op met het loket Samenleving en Zorg, telefonisch te bereiken op 14 0182. U kunt dan vragen naar de Jeugdfacturatie/administratie.
Dit kan ook via de e-mail op info@krimpenerwaard.nl: t.a.v. Afdeling sociaal domein, Jeugdadministratie/ declaraties t.a.v. Mevr. A. Noorlander of Mevr. J. Wooning.

Beschikking aanvragen nieuwe cliënten

Wilt u als aanbieder een beschikking aanvragen voor nieuwe cliënten die geen overgangscliënt zijn? En is de zorgaanvraag niet via de gemeente bij u binnengekomen? Klik op de knop: Beschikking Jeugdhulp nodig? Vul het formulier in en stuur het per post toe naar de betreffende gemeente. Let op: dit formulier wordt ingevuld door de aanbieder, niet door de autonome verwijzer.

Postadressen

Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Team Beschikkingen
Postbus 401
2410 AK  BODEGRAVEN

jeugdhulp@bodegraven-reeuwijk.nl

Gemeente Gouda
Back Office Jeugd
Team Beschikkingen
Antwoordnummer 10005
2800 VB  GOUDA

Gemeente Krimpenerwaard
Jeugdadministratie en Facturatie gemeente Krimpenerwaard
T.a.v. mevr. Noorlander / mevr. Wooning, afdeling Sociaal Domein
Postbus 51
2820 AB  STOLWIJK

Gemeente Waddinxveen
T.a.v. Elfrida Visser
Postbus 400
2740 AK  WADDINXVEEN

Gemeente Zuidplas
T.a.v. administratie Samenleving
Postbus 100
2910 AC  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>