Afwikkeling openstaande facturen 2016

We willen graag met u in contact treden over de afwikkeling van de nog openstaande facturen over 2016.
In het kader van de verlaging van de administratieve lastendruk, tijdige betaling van facturen en de focus kunnen leggen op 2017 willen wij  de openstaande facturen 2016 niet meer per declaratieregel af wikkelen omdat dit een zeer arbeidsintensief proces is zowel voor u als aanbieder als voor de gemeenten. Zoals u bekend worden vaak regels afgekeurd die vervolgens weer aan u worden aangeboden op grond waarvan u weer in contact treedt met de gemeenten om deze alsnog betaald te krijgen, de gemeenten eventueel weer nieuwe beschikkingen opstelt etc. etc.
Deze manier van werken is inherent aan de gekozen werkwijze van P*Q.

Voor 2016 willen we als uitgangspunt nemen de productieverantwoording die ten grondslag ligt aan de ingediende goedgekeurde accountantsverklaring cq. bestuursverklaring.
Er van uitgaande dat  de productieverantwoording in overeenstemming is met de goedgekeurde verklaring willen we u een betalingsvoorstel doen conform het bedrag zoals opgenomen in uw accountantsverklaring. Dit  onder de voorwaarden van  finale kwijting over 2016 met wederzijds goedvinden.

Als er geen goedkeurende of geen verklaring aanwezig is of als u van mening bent dat de werkelijke  productieverantwoording hoger is dan de goedgekeurde verklaring aangeeft, vindt in principe geen versnelde betaling plaats tenzij u kan aantonen  dat aan de geleverde zorg beschikkingen ten grondslag liggen of er sprake is van een verwijzing door een autonome verwijzer. In dat geval treden wij graag met u in overleg om alsnog tot een versnelde afwikkeling te kunnen komen.

We zullen u als aanbieder met nog openstaande facturen over 2016 op korte termijn benaderen om een afspraak te plannen  met als doel te komen  tot een versnelde afwikkeling van de openstaande facturen uit 2016.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>