Beoordelingskader transformatie Beschermd Wonen

Zoals in het Inkoopdocument ten behoeve van Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen voor het jaar 2016 is vermeld, beoogt de gemeente samen met leveranciers te werken aan transformatie, passend binnen de financiële kaders van beschermd wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat de beweging “de trap af” wordt gemaakt, van intensieve, dure specialistische zorg en ondersteuning, naar het versterken van de eigen kracht van inwoners. Binnen dit perspectief, biedt de gemeente aan leveranciers de mogelijkheid om een deel van de extra korting van 5% terug te verdienen. Deze middelen worden niet toegevoegd aan het innovatiebudget, maar worden uitgekeerd aan de leverancier op het moment dat wordt voldaan aan de door de fysieke overlegtafel vastgestelde prestatie indicatoren. Op deze manier beoogt de gemeente de inzet op transformatie te belonen. Dit betekent dus dat leveranciers die geen inzet plegen om de beoogde transformatie te bewerkstelligen, geen (gedeeltelijke) compensatie voor de extra tariefkorting ontvangen.

In bijgevoegde documenten vind u het beoordelingskader en de bijbehorende beoordelingssystematiek ten behoeve van het beoordelen van de inzet op het gebied van de transformatie in het beschermd wonen.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>