N.a.v. 2e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Op  de Fysieke Overlegtafel van 16 mei j.l. is een wijziging van de Deelovereenkomst Jeugdhulp behandeld. Dit betreft art 31.6 voor de inzet van jeugdhulp door een gecertificeerde instelling. Het gewijzigde artikel is door de FO aangenomen onder voorbehoud van toetsing op de AVG (privacy).
Deze toets is uitgevoerd door het bureau Privacy Management Partners en gaf geen aanleiding tot wijziging van het artikel. Daarmee kan het voorbehoud eraf en is de tekst van het artikel vastgesteld.
Kortheidshalve verwijzen we naar de stukken van de FO.

De administratieve werkwijze bij inzet van Jeugdhulp door een gecertificeerde instelling is ook getoetst en deze is te vinden onder het kopje beleid en implementatie.

Administratief proces bepalingen Jeugdhulp
Format bepaling Jeugdhulp


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>