Invloed strenge lockdown

17 december 2020

Beste zorgaanbieder,

Vanaf 15 december 2020 bevinden we ons in een strenge lockdown.
We kunnen ons voorstellen dat de impact van deze lockdown, net als in het voorjaar, invloed heeft op uw dienstverlening.
Wij hebben het vertrouwen dat u ook nu zich inspant om de ondersteuning, al dan niet in gepaste alternatieve vorm, te bieden waarvoor de cliënt een beschikking heeft ontvangen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het graag van u horen als deze nieuwe maatregelen, of het aantal coronabesmettingen van cliënten of medewerkers, van invloed zijn op uw dienstverlening. Neem in dat geval altijd contact op met uw contractmanager. *

Wij volgen de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, uiteraard houden wij ook de berichtgeving over het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mocht dit leiden tot wijzigingen in de huidige berichtgeving, dan zullen we u hierover informeren.

Wij willen u sterkte wensen in deze hectische tijden. En danken u voor alle inspanning die u in dat kader heeft gedaan.

* Indien het u niet bekend is wie de contactmanager is, kunt u mailen naar contractbeheer@gouda.nl

Met vriendelijke groet, het team RDS

Werksessie inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland

Het NSDMH en de NSDMH-gemeenten nodigen alle gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen uit om deel te nemen aan de werksessie Inkoop 2018.

Datum: maandag 20 februari 2017

Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Theaterzaal in het Evertshuis te Bodegraven-Reeuwijk

 

Sluiting toetreding van nieuwe zorgaanbieders

29 maart 2022

Er zijn tal van redenen om toetreding van nieuwe zorgaanbieders voor alle producten te sluiten.

  • Er zijn momenteel 229 aanbieders gecontracteerd voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Circa 50  zorgaanbieders verzorgt 80% van de totale omzet.
  • De afgelopen jaren was elk jaar een substantieel deel van de (kleinere) zorgaanbieders zelfs geheel verstoken van omzet in onze regio.
  • Het aantal aanbieders loopt te hoog op en het zorgaanbod raakt te versplinterd om adequaat contractmanagement te voeren en om de aanbieders goed te kunnen monitoren.
  • De keuzevrijheid voor inwoners zal niet in het geding komen aangezien er ruim voldoende aanbod beschikbaar is.

Uitzonderingen mogelijk maken

Bij het eerder dichtzetten van de producten voor begeleiding werd gemeld dat er voor bepaalde producten nog vraag is zoals logeren en dagbesteding. Hoewel het aanbod ondertussen deels is uitgebreid, geldt voor zowel deze producten als enkele andere producten (b.v. gezinshuizen) dat het aanbod in beperkte mate uitgebreid zou kunnen worden.

Voor aanbieders die diensten specifiek leveren voor bepaalde doelgroepen en groepen met een bepaalde cultuur of religie, moet toegang in principe ook wel mogelijk blijven.

Daarbij is het van belang de ontwikkelingen aan de vraagkant te monitoren. Zodra gesignaleerd wordt dat de wachttijden aanzienlijk toenemen kan beleid worden heroverwogen.

Het besluit is daarom om ingaande 1 april 2022 toetreding alleen mogelijk te maken in die gevallen dat aanbieders een evidente meerwaarde voor het zorglandschap leveren. Om te bepalen of daar bij uw dienstverlening sprake van is,  vragen we u om als eerste stap te mailen voor welke producten, voor welke doelgroep en op welke locatie u diensten wil verlenen. U kunt dit mailen naar nsdmh@gouda.nl.

Team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina