Sluiting toetreding van nieuwe zorgaanbieders

29 maart 2022

Er zijn tal van redenen om toetreding van nieuwe zorgaanbieders voor alle producten te sluiten.

  • Er zijn momenteel 229 aanbieders gecontracteerd voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Circa 50  zorgaanbieders verzorgt 80% van de totale omzet.
  • De afgelopen jaren was elk jaar een substantieel deel van de (kleinere) zorgaanbieders zelfs geheel verstoken van omzet in onze regio.
  • Het aantal aanbieders loopt te hoog op en het zorgaanbod raakt te versplinterd om adequaat contractmanagement te voeren en om de aanbieders goed te kunnen monitoren.
  • De keuzevrijheid voor inwoners zal niet in het geding komen aangezien er ruim voldoende aanbod beschikbaar is.

Uitzonderingen mogelijk maken

Bij het eerder dichtzetten van de producten voor begeleiding werd gemeld dat er voor bepaalde producten nog vraag is zoals logeren en dagbesteding. Hoewel het aanbod ondertussen deels is uitgebreid, geldt voor zowel deze producten als enkele andere producten (b.v. gezinshuizen) dat het aanbod in beperkte mate uitgebreid zou kunnen worden.

Voor aanbieders die diensten specifiek leveren voor bepaalde doelgroepen en groepen met een bepaalde cultuur of religie, moet toegang in principe ook wel mogelijk blijven.

Daarbij is het van belang de ontwikkelingen aan de vraagkant te monitoren. Zodra gesignaleerd wordt dat de wachttijden aanzienlijk toenemen kan beleid worden heroverwogen.

Het besluit is daarom om ingaande 1 april 2022 toetreding alleen mogelijk te maken in die gevallen dat aanbieders een evidente meerwaarde voor het zorglandschap leveren. Om te bepalen of daar bij uw dienstverlening sprake van is,  vragen we u om als eerste stap te mailen voor welke producten, voor welke doelgroep en op welke locatie u diensten wil verlenen. U kunt dit mailen naar nsdmh@gouda.nl.

Team RWO (Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein)


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>