Update – Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland – Nederlands Autisme Register

27 juni 2024

Beste zorgaanbieders,

De NSDMH heeft kennis genomen van het onlangs verschenen rapport met betrekking tot de ABA-behandeling aan mensen met autisme. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd, naar aanleiding van de (toenemende) kritiek op deze methode en het aantal klachten dat is binnengekomen bij de LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs).

De beleidsreactie vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 11 juni verschenen. Deze vindt u in de bijlage. Deze reactie en het contact dat er in de regio is geweest geven op dit moment geen aanleiding tot extra acties m.b.t. de ABA methodiek.

Tijdens reguliere contactmomenten met zorgaanbieders zal er aandacht uitgaan naar de ABA-methodiek.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>