Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland – Nederlands Autisme Register

27 mei 2024

Beste zorgaanbieders,

De NSDMH heeft kennis genomen van het onlangs verschenen rapport met betrekking tot de ABA-behandeling aan mensen met autisme. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd, naar aanleiding van de (toenemende) kritiek op deze methode en het aantal klachten dat is binnengekomen bij de LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Het onderzoek geeft geen inhoudelijke conclusies en/of aanbevelingen omtrent de ABA-methodiek. Wel zijn er zorgen ontstaan over de behandelmethode in de regio. Daarom kunnen (ouders/verzorgers van) cliënten die deze zorg krijgen, door de gemeenten uit de regio Midden-Holland worden benaderd én gevraagd worden naar hun ervaringen met deze behandelmethode. Deze input wordt meegenomen in het al dan niet overnemen van de aanbevelingen die gedaan zullen worden vanuit het Ministerie van VWS. Zij komen nog met een inhoudelijke reactie op het rapport.

Zorgaanbieder de Driestroom en Op Weg Jeugdhulp hebben zelf een reactie gegeven op het onderzoek. De reactie van de Driestroom kunt u vinden op de website van de Driestroom en de reactie van Op Weg Jeugdhulp vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens Regio Midden-Holland


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>