Indexering tarieven diensten 2020 regio Midden-Holland

In de overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks een indexering van de tarieven wordt toegepast.
De nieuwe tarieven voor 2020 zijn hier weergegeven.