Format uitvraag Jeugd

Onderstaand het format voor aanlevering van informatie aangaande de Jeugd. Deze uitvraag is besproken in de Fysieke Overlegtafel van 1 juli jl.

Uiterste datum voor indiening is 18 juli a.s. Wij realiseren ons dat dit een zeer korte termijn is, zeker in deze beginnende vakantietijd. Wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen het belang van tijdig invulling geven aan de ‘garantie’ zoals benoemd in het RTA en deze termijn voor indiening.

Het ingevulde format kan worden ingediend op ons emailadres: nsdmh@gouda.nl

Van dit emailadres kan ook gebruik worden gemaakt indien u vragen heeft over dit format. Bij uw vraag graag vermelding van een contactpersoon met een telefoonnummer zodat eventueel telefonisch toelichting gegeven kan worden of uitleg kan worden gegeven.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>