Dekkend zorglandschap regio MH: oproep Dagbesteding Jeugd en Logeeropvang Jeugd

Beste zorgaanbieder,

Graag vragen wij uw aandacht voor een belangrijk vraagstuk dat speelt in de regio Midden-Holland.
Op basis van casuïstiek dan wel signalen uit de uitvoering hebben wij geconstateerd dat het zorglandschap op dit moment onvoldoende dekkend is. Er bestaat in onze regio behoefte aan meer beschikbare plekken voor Dagbesteding Jeugd en Logeeropvang Jeugd. Voor laatstgenoemde dienst zijn met name voldoende plaatsingsmogelijkheden voor de weekenden van belang.

Wij verzoeken u vriendelijk om met ons in contact te treden als uw organisatie kans ziet een (grotere) bijdrage te leveren aan het voorzien in de geschetste behoefte. U kunt hiertoe contact opnemen met contractmanager Liesbeth Zaat via e-mailadres liesbeth.zaat@gouda.nl of telefonisch via 06 4813 5593.
Misschien wilt u extra intekenen voor het verlenen van deze diensten als u hiervoor nog niet bent gecontracteerd? Mogelijk heeft u plannen voor uitbreiding van uw huidige capaciteit? Laat het ons s.v.p. weten. Wij stellen uw medewerking op prijs! Voor alle duidelijkheid: deze oproep vindt plaats binnen de huidige contractvoorwaarden.

Mochten er al gesprekken lopen met uw organisatie over dit thema, dan praten wij hier graag met u over verder.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>