Business case ASVZ

 Format uitwerking business case ASVZ d d 25 juli 2014 (111 KB)

Aan de Fysieke Overlegtafel zijn de aanbieders nadrukkelijk uitgenodigd om vóór 10 september a.s. met voorstellen te komen voor de ontwikkelagenda. Van ASVZ zijn concrete mogelijkheden aangedragen voor de ontwikkelagenda en een format voor het opstellen van een business case. Voor de onderwerpen die voor de ontwikkelagenda worden aangedragen willen wij met u komen tot een prioriteitstelling van de aangedragen onderwerpen. Voor de ontwikkelagenda willen wij uitgaan van business cases die aantoonbaar kosteneffectief zijn of die binnen dezelfde kosten een aantoonbaar betere zorg oplevert. Voor dit moment is een volledig uitgewerkt projectvoorstel dus nog niet noodzakelijk.


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>