2e Fysieke Overlegtafel Wmo

Datum: woensdag 9 oktober 2019

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur

Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA