1e Fysieke Overlegtafel Jeugd

Datum: woensdag 27 januari 2016

Tijd: 12.00 uur tot 14.00 uur

Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG GOUDA