Voortzetting financiering sociaal domein

27 mei 2020

Op 25 maart 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet afgesproken dat de omzet van zorgaanbieders tot 1 juni wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april verder uitgewerkt. Vervolgens is in overleg met het kabinet besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd van 1 juni tot 1 juli en daarna stopt. Deze verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

1.1 Dagbesteding en vervoer

De afspraken met betrekking tot vervoer en dagbesteding voor volwassenen worden ook verlengd tot 1 juli. In overleg met betrokken partijen in de vervoersector en met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden, wordt gekeken of en in welke vorm verlenging hiervan na 1 juli nodig is.

1.2 Routekaart

Het kabinet heeft een routekaart opgesteld voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein. Dit overzicht geeft aan op welke manier en vanaf wanneer hulp of ondersteuning weer plaats kan vinden. Het kabinet en de VNG roepen nadrukkelijk op om de zorg die vanwege het coronavirus tijdelijk is gestopt weer op te starten. De routekaart is daarbij het uitgangspunt.

1.3 Niet wachten tot 1 juli

De routekaart geeft aan vanaf wanneer de zorg weer moet worden aangeboden. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de komende weken daadwerkelijk vorm te geven.

1.4 Na 1 juli

Ook na 1 juli zal de coronacrisis gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name de maatregel van de 1,5 meter afstand heeft grote impact. De ruimte om alternatieve vormen van zorg te bieden, wanneer dit op reguliere wijze nog niet mogelijk is, blijft bestaan.

1.5  De Q en A geldt tot 1 juni a.s. De handleiding met betrekking tot meerkosten en compensatie van omzetverlies blijft van kracht.

1.6 Overleg met zorgaanbieders van dagbestedingDe reguliere zorg moet zoveel mogelijk worden opgepakt door de zorgaanbieders. Voor dagbesteding treden wij in overleg met de gecontracteerde zorgaanbieders voor de mogelijkheden.

1.7   Zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro

Naar aanleiding van het addendum zijn er vragen gekomen van zorgaanbieders of de accountantsverklaring, die genoemd wordt voor de verantwoording,  voor iedereen verplicht is.
Het antwoord is nee. Die zorgaanbieders die normaliter een bestuursverklaring mogen indienen, mogen dat ook bij de verantwoording over 2020.  Dit betreft de zorgaanbieders met een omzet tot 50.000 euro.
Bent u een dergelijke aanbieder, geldt deze eis in het addendum niet voor u.

Met vriendelijke groet, het team RDS


Contact Webarchief, Disclaimer, Privacyverklaring             Naar het begin van de pagina

// (function($){ $(window).scroll(function() { if ($(this).scrollTop() > 600) { $('#toTop:hidden').stop(true, true).fadeIn(); } else { $('#toTop').stop(true, true).fadeOut(); } }); })(jQuery); // ]]>